Det viser tall fra en ny undersøkelse blant 500 røykere som Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober i år.
– Det er gledelig at så mange ønsker å slutte, men det kan være vanskelig å finne den rette anledningen. Vi håper Sluttedagen 23. oktober kan være en inspirasjon til at så mange som mulig gjør alvor av planene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Halvparten av dagligrøykerne er sikre på at de kan klare å slutte dersom de prøver.

– Det passer ofte ikke helt å slutte, og mange blir gående å vente på det «perfekte» tidspunktet. Den dagen kommer kanskje aldri – derfor har vi satt en sluttedato for dem som vil gjøre et forsøk sammen, sier Linhave.

Spontane forsøk

Nesten 80 prosent av dem som røyker hver dag har forsøkt å slutte én eller flere ganger.

­– Det er vanlig å ha flere slutteforsøk bak seg for dem som lykkes i å bli røykfrie. En dag uten røyk kan uansett gjøre en forskjell. Du får erfaring du kan bruke videre, uavhengig om du klarer det, eller må gjøre et nytt forsøk senere. Hvert forsøk teller, fastslår Linhave.

Hver tredje hadde planlagt slutteforsøket et par uker i forkant, mens hver fjerde hadde gjort et spontant forsøk.

­– Man trenger ikke nødvendigvis å bruke lang tid på å forberede seg. Sluttedagen er en fin anledning til å bråslutte. Forskning tyder på at det ikke lønner seg å drive med nedtrapping, sier Linhave.

Bruk hjelpemidler

44 prosent av dem som røyker daglig brukte ikke hjelpemidler i sitt siste slutteforsøk. Blant dem som brukte hjelpemidler, var nikotinlegemidler og e-sigaretter mest populært. 21 prosent brukte nikotinlegemidler, 14 prosent brukte e-sigaretter. Nesten halvparten tror at det å bruke ett eller flere hjelpemidler for røykeavvenning vil gjøre det lettere å slutte.

– Det er dokumentert at støtte og veiledning øker sjansen for at man klarer å slutte. Bruk de hjelpemidlene som finnes: Snakk med fastlegen, ta kontakt med frisklivssentralen som tilbyr slutteveiledning individuelt eller i grupper, bruk Slutta-appen eller Slutta på Facebook, oppfordrer Linhave.

60 prosent av dagligrøykerne er bekymret for hvordan røykingen påvirker helsen. 42 prosent kjenner til røykesluttilbudet Slutta (helsenorge.no).

Tips som kan gjøre det enklere å slutte

 • ​Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt røyk- eller snusfri. Skriv det gjerne ned.
 • Bestem deg for å gjøre et forsøk, og sett en dato. Gjerne 23. oktober!
 • For de fleste er det enklere med litt hjelp. Finn noen å snakke med, og bruk gjerne nikotinlegemidler.
 • Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen. Da kan du blant annet få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Gå inn på Slutta – din røykeslutt på Facebook hvis du vil ha flere tips, eller trenger støtte fra andre i samme situasjon. Eller du kan laste ned appen «Slutta».
 • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter røykeslutt/snusslutt, i risikosituasjoner eller når du får røyksug/snussug. En god metode er å gjøre enkle øvelser som går ut på å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg røykfri eller snusfri.
 • Ta én dag av gangen. Det blir bedre!
 • Gjør hyggelige ting og fokuser på de positive tingene du oppnår!

 

Tall om røyking

 • ​I Norge røyker 12 prosent av befolkningen. I tillegg røyker rundt 9 prosent av og til. Til sammen utgjør dette i underkant av 1 million mennesker.
 • Gjennomsnittsalderen blant dagligrøykere har økt de siste ti årene, og ligger nå nærmere 50 år. Det er like mange kvinner som menn som røyker daglig.
 • Norge er så vidt vi vet, det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.
 • For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Siden den gang har det blitt 650 000 færre dagligrøykere, både fordi mange har sluttet å røyke og fordi langt færre begynner. Blant unge i alderen 16–24 år røyker kun 3 prosent daglig.