Målet for konferansen er å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området, og få synspunkter fra ulike fagmiljø og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til dette temaet, slik at man kan legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR.

Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen og utarbeide en rapport.

Helsedirektoratet har i tillegg bestilt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området. De seks kunnskapsoppsummeringene vil sammen med innleggene som legges frem under konferansen utgjøre et viktig underlag for panelet i dets arbeid.

Panelets rapport vil danne grunnlag for beslutningen om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje.

Se konferanseside for livestream, gjeldende retningslinje og kunnskapsoppsummeringer