I en ny rapport foreslås det å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene.​Rapport om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. I forbindelse med forskningsprosjektet NÆRTUR har forskere ved NMBU, NTNU og NINA undersøkt om og hvordan spillemidlene brukes for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet.

– Dette er en viktig rapport. Vi ønsker mer fysisk aktivitet i befolkningen, og spillemidler er en enorm tildeling fra staten, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. 

Konklusjonen i rapporten viser at

  • Nærturanlegg ikke blir prioritert når fylket skal informere om og kommunene skal planlegge for å søke om spillemidler i arbeidet med kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet
  • I medvirkningsprosessene er idrettsrådene så å si alltid med, mens tur- og friluftsinteressene er svakt representert. Skriftlige innspill og høringer er det vanlige. Sterke og organiserte særinteresser vinner frem på bekostning av de egenorganiserte, står det i rapporten
  • Heller ikke i årene som kommer, ser det ut som om etablering av turveier og turstier i nærmiljøet har prioritet i kommunene

Anlegg som gjør det enkelt å ta fotturer i nærmiljøet er populære, og appellerer til alle sosiale lag, er tilgjengelige for alle og har stor effekt på folkehelsen. Særlig er slike anlegg viktig for den fysiske aktiviteten til voksne.

– Vi vet at nær tilgang til turstier øker sannsynligheten for at folk som vanligvis ikke er aktive, kommer seg ut. Den største helsegevinsten for samfunnet vil være å få dem som ikke er aktive i dag, opp av sofaen. Det er mange som ikke driver med idrett, og derfor må vi tenke alternativer, sier Linhave. 

Prioriteres heller ikke i årene fremover

Selv om fordelingen av spillemidler er den største statlige finansieringskilden for å øke den fysiske aktiviteten i Norge, viser undersøkelsen at i de femten kommunene som er undersøkt har kun en forsvinnende liten andel av spillemidlene gått til NÆRTUR-anlegg.

Heller ikke i årene som kommer, ser det ut som om dette kommer til å ha prioritet i kommunene. Derimot er det den organiserte idretten som prioriteres ved både søknader og tildeling av spillemidler.

– Rapporten foreslår ni forbedringstiltak som kan føre til økt bevissthet, bedre informasjon og mer målrettet planarbeid. Blant annet foreslår vi at en kan sette av en bestemt andel av spillemidlene til anleggskategoriene turløyper, turstier og turveier, sier Anne-Karine Halvorsen Thoren ved NMBU.

Om NÆRTUR

Forskningsprosjektet NÆRTUR er et samarbeid mellom NMBU, NTNU og NINA. NINA er prosjektansvarlig, og det er Forskningsrådet (program Bedre Helse) som finansierer hovedprosjektet. Helsedirektoratet har støttet kartlegging av hvordan spillemidlene brukes for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. 

Kontaktpersoner