Stillingen må være fulltidsstilling eller deltid over 50 %.

Stillinger mindre enn 50 % vil fortsatt telle sammen med arbeid i åpen uselektert praksis. Tjenesten blir tellende for alle som søker om spesialistgodkjenning etter 7. juli 2016.

Til oppdtatert regelverk for spesialiteten i allmennmedisin