​Helse- og omsorgsdepartementet har nylig bestemt at jod-tabletter skal gjøres tilgjengelig for noen målgrupper via reseptfritt salg i apotek. Helsedirektoratet jobber nå med dette, og vil komme tilbake til hvordan den nye ordningen vil bli. Inntil videre kan kommunene bestille jod-tabletter fra Helsedirektoratet.

Alle kommuner har plikt til å planlegge for mange typer beredskapssituasjoner, også atomuhell. Helsedirektoratet har nå sendt et brev til landets fylkesmenn der vi minner om at kommunene kan bestille jod-tabletter.

Ved et atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være et godt beskyttende tiltak for noen målgrupper: Barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner. Da må tablettene være tilgjengelige i kommunen, og ikke på lager i Oslo.

Kommunene må ha en plan for hurtig utdeling av jod-tabletter. Det er store forskjeller mellom norske kommuner i geografi og befolkningssammensetning, og de må selv vurdere hvilken ordning som er mest hensiktsmessig hos dem når det gjelder lagring og utdeling av tablettene.

Jod-tablettene vi har på lager har gått ut på dato. Jod (kaliumjodid) er svært stabilt, og tablettene blir testet årlig for å sikre at kvaliteten ikke er redusert. Kommunene har ansvar for sitt eget tilbud om jod-tabletter til innbyggerne, inkludert forsvarlig oppbevaring som ikke forringer kvaliteten av tablettene over tid.

Fakta om jod og atomuhell:

Hvordan virker jod-tabletter?

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hvem bør ta jod-tabletter ved et eventuelt atomuhell?

Barn og unge under 18 år, gravide og ammende: Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos disse gruppene. Det er derfor bare disse som skal ta jod-tabletter.