​Helsedirektoratet mottar stadig henvendelser om rettssaken som Helserespons WTW AS varslet vinteren 2018. WTW AS, som eier Helserespons, valgte å trekke saken den 30. april 2018, og det ble derfor aldri noen rettssak.

Direktoratet står fast ved at det ikke er lov å pålegge pasientene SMS- gebyr ved kontakt med fastlegekontoret og får full støtte av Helse- og omsorgsdepartementet i vår regelverksforståelse.

Det er Helsedirektoratet som har myndighet til å fortolke stønadsforskriften som regulerer hva pasientene skal betale i møte med den offentlige helsetjenesten, og alle former for pasientbetaling i den norske helsetjenesten skal være begrunnet med lover og forskrifter.

Vi har slått fast at det er ulovlig å pålegge pasientene gebyr for å kontakte legekontoret ved bruk av SMS eller internett. 

Se folketrygdelovens kapittel 5 – stønadsforskriften

 

Se også tidligere nyhetssaker om bruk av SMS-gebyrer: