Dansk kandidatutdanning i psykologi gir rett til bruk av beskyttet tittel som psykolog i Danmark og gir også rett til yrkesutøvelse som psykolog i Danmark, og er et lovregulert yrke i Danmark. Kandidater som søker om autorisasjon som psykolog i Norge etter gjennomført kandidatutdanning i Danmark, vil derfor behandles etter EØS-forskriften for helsepersonell. De vil fortsatt ha mulighet til å gjennomføre 2 års veiledet praksis med lisens i Norge, for deretter å oppnå autorisasjon.

Vi vil altså ikke gjennomføre praksisendringer for disse søkerne.