– For å kunne redde flere, må vi minnes de som ikke lengre er blant oss, sier Vidar Hårvik, daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG.

Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge. I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem

Overdosedødsfall er en epidemi som rammer hele verden. Årlig dør nesten 200.000 mennesker globalt. En fjerdedel av alle overdosedødsfall i verden skjer i USA.

– Overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem. Det er viktig å jobbe for å forebygge overdoser, og vi må også huske på de mange pårørende som står tilbake i sorg etter hvert enkelt overdosedødsfall , sier Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

I Norge dør innbyggere i rundt 100 norske kommuner etter overdose hvert år. Flest dødsfall har skjedd i Oslo kommune, med 58 døde i 2015 (i tillegg kommer 13 tilreisende som døde i Oslo). I Bergen døde 17 personer samme år (i tillegg kommer 5 tilreisende).

Blant fylker var Oslo, Buskerud og Telemark hardest rammet i 2015 i forhold til innbyggertall. I absolutte tall hadde Oslo, Hordaland og Rogaland flest overdosedødsfall.

Arbeid for å styrker brukerne

Gjennom Nasjonal overdosestrategi 2014–2017 jobbes det blant annet med lokale handlingsplaner. 13 kommuner deltar i et læringsnettverk for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet. Erfaringene danner utgangspunktet for en veiviser om overdoseforebyggende arbeid, som skal kunne brukes av alle kommuner i landet.

– I overdosestrategien arbeider vi for å stryke brukerne. Storparten av tiltakene i strategien er opprinnelig foreslått av brukerorganisasjonene – utdeling av nalokson nesespray og SWITCH-kampanjen er sentrale eksempler på dette, sier Gitte Huus.

Ved å bruke nalokson nesespray, motgift ved opioidoverdose, kan de som er til stede ved en overdose redde liv, før ambulanse kommer. Naloksonprosjektet har vært så godt mottatt fra både brukere og ansatte i lavterskel helsetjeneste, at det fra å være et pilotprosjekt i Oslo og Bergen nå er utvidet til 11 nye byer.

SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler. Hovedfokuset er å gå over fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det. En slik endring reduserer overdosefaren radikalt og også faren for å bli smittet av infeksjonssykdommer som hepatitt og hiv.

 

Byer som markerer Verdens overdosedag i 2017

 • Arendal
 • Asker
 • Bergen
 • Bodø
 • Bærum 
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Halden
 • Haugesund
 • Holmestrand
 • Jørpeland 
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Larvik 
 • Lillehammer 
 • Moss
 • Mysen 
 • Oslo
 • Porsgrunn
 • Sandefjord 
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Ski 
 • Skien
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Tønsberg
 • Ålesund

Programmene er publisert på Facebooksiden til Verdens overdosedag.

Kontakt

Martin Blindheim,
seniorrådgiver avdeling psykisk helsevern og rus
martin.ingvald.blindheim@helsedir.no

Gitte Huus,
avdelingsdirektør avdeling psykisk helsevern og rus
gitte.huus@helsedir.no