– Tjukkasgjengen gjør en helt strålende innsats og får til utrolig mye med dugnadsinnsatsen fra noen få arbeidsjern. Dette er akkurat den typen initiativ vi trenger om vi skal få til noe for folkehelsa som når fram til de rette folka og som virkelig monner, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle leder bedømmelseskomiteen og delte ut årets pris til Tjukkasgjengen med begrunnelsen av at Tjukkasgjengen har lykkes bedre enn de fleste med å kombinere trim og glimt i øyet. Det er åpenbart at de har truffet blink når de nå teller over 30 000 medlemmer i totalt godt over 300 lokale «tjukkasgjenger» landet over. I tillegg er Tjukkasgjengen representert i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Spania, Hellas, Tyrkia, Canada og offshore. De sier selv at medlemmene er fra åtte til 83 år. Noen har fire bein, de fleste har to, og noen har nesten bare ett. Og et fellestrekk ved medlemmene er at det er helt andre folk enn de du vanligvis finner på treningssentre eller i idretten.

– Tjukkasgjengen kom i gang nærmest på slump, men suksessen vi kan observere i dag kan ikke være bare tilfeldigheter. Det står veldig klart for oss i komiteen at denne bevegelsen holdes i live av energisk innsats og ganske mye hardt arbeid fra noen veldig få frivillige ildsjeler som bruker svært mye av sin fritid på dette, sier Lande Hasle.

Komiteen vurderer årets prisvinner som et sjeldent suksesseksempel på grasrotmobilisering. Den lave terskelen og et betydelig innslag av selvironi er trolig av avgjørende betydning for den brede mobiliseringen.

Historien bak Tjukkasgjengen

For snart fem år siden prøvde initiativtaker Jan Ellefsen fra Moss å jogge 2 kilometer. Etter 700 meter trodde han etter eget sigende «at han skulle dø, karret seg inn døra hos søsteren sin, som trodde han hadde fått hjerteinfarkt.» Det ble raskt klart at det var både tryggere og riktigere å jekke ned ambisjonene noen hakk – og rett og slett gå. Og eventyret utviklet seg raskt fra den dagen initiativtakeren opprettet en egen Facebook-side som ga det navnet bevegelsen fortsatt har i dag.

330 grupper på to år

Så dukket NRK Østfold opp og laget reportasje som ble sendt i NRKs nyhetssendinger for hele landet. Da ballet det virkelig på seg – og de neste dagene laget initiativtakeren Facebook-sider for 100 steder i landet. Nå er antall grupper, eller «chapter» som de kaller det, økt til om lag 330. I alt over 30 000 personer har registrert seg som deltakere, men det kan være flere som går siden ikke alle bruker Facebook.

Å være med å gå er og skal være gratis. Det holder med gode sko og et smil. Alle nye får tildelt bevegelsens «uniform» – en refleksvest. Denne gjengen har til og med et kongelig æresmedlem og et helt knippe av helseministre har vært med på tur.

Initiativtaker og nåværende styreleder Jan Ellefsen, og resten av styret, mottok årets pris på vegne av bevegelsen.

Bakgrunn for Karl Evang-prisen

Karl Evang-prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særleg innsats for folkehelsearbeidet. Målet er å stimulere interessen og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold. Prisen ble oppretta i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Prisen er på kr 75 000.

Tjukkasgjengen har mottatt Karl Evang-prisen 2016 

Tjukkasgjengen har mottatt Karl Evang-prisen 2016. Foto: Helsedirektoratet.