Nær halvparten av pasienten som får skjoldbruskkjertelkreft er yngre enn 50 år når sykdommen påvises. Prognosen ved denne typen kreft er vanligvis god, men helbredelse vil for mange pasienter innebære livslang oppfølging av lege.

Helsedirektoratet publiserer med dette for første gang et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av thyroideakreft.

Se handlingsprogrammet for skjoldbruskkjertelkreft

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi og fastleger. De vil også være av interesse for pasienter og pårørende.