Våren 2018 var det 1278 søkere til 456 utlyste LIS1-stillinger (leger i spesialisering del 1). Dette er en økning i antall søkere på tolv prosent siden våren 2017. Økningen skyldes hovedsakelig flere søkere med utdanning fra utlandet.

Rapporten for søknadsrunden våren 2018 publiseres kort tid  etter at vi publiserte rapporten for søknadsrunden høsten 2017. Vi understreker at det er snakk om to forskjellige søknadsrunder, men samlet sett gir disse to rapportene et godt bilde av siste års utvikling i søkningen på LIS1-stillinger. Det er alltid flere søkere om våren enn om høsten da de fleste studentene avslutter stuidet i vårsemesteret.

Les rapporten

Det er helseforetakene som er arbeidsgivere og som dermed også har ansvaret for tilsettingsprosessen. De publiserer stillingsannonsene og gjennomfører rekrutteringen av LIS1 i samarbeid med kommunene. Rapporten viser at helseforetakene gjennomfører tilsettingsprosessene på samme måte som tidligere, og velger kandidater med ulik utdanningsbakgrunn og nasjonalitet. 

Om ordningen

LIS1 erstatter den tidligere turnustjenesten for leger. Kompetansekravene er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål som er publisert i vedlegg II i spesialistforskriften.

Første tilsettingsrunde etter ny ordning med LIS1 ble gjennomført våren 2017. De første LIS1-legene begynte 1. september 2017 i 12 måneders sykehustjeneste etterfulgt av 6 måneders kommunehelsetjeneste. Våren 2018 ble den tredje søknads- og tilsettingsrunden for LIS1 gjennomført. Det er data fra denne runden som presenteres i rapporten.