Pasientene slipper å søke om frikort

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort for egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort for egenandelstak 2. For pasientene betyr det at de slipper å søke Helfo om frikort slik de må i dag. Fra 1. januar kommer det automatisk i posten etter at de har betalt 1990 kroner i egenandeler for 2017. Har de betalt for mye, blir overskytende beløp automatisk tilbakebetalt.

I ordningen for frikort for egenandelstak 2 inngår egenandeler for fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus.

Sykdomslista for fysioterapi avvikles

Frem til nå har pasienter med en diagnose som står på en liste over nærmere 100 diagnoser (den såkalte sykdomslista) vært fritatt for egenandel ved fysioterapi. Fra 1. januar avvikles denne ordningen. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut (unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade) må betale egenandel fra første behandling. Samtidig som sykdomslista fjernes, heves aldersgrensen for egenandelsfritak til 16 år og egenandelstaket reduseres fra 2670 til 1990 kr i 2017.

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Pasientene får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for 2017 er 1990 kr.
  • Har pasienten betalt for mye, blir beløpet pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
  • Pasientene kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge seg på selvbetjeningsløsningen Mine egenandeler på helsenorge.no.

Helse- og omsorgsdepartementet har informert om endringene her

Helseaktører finner mer informasjon på Helfo.no
Innbygger finner mer informasjon på helsenorge.no/frikort