Økningen gjelder alle aldersgrupper, med unntak av barn, og har vært størst i Helse Vest, som også har det høyeste nivået av reinnleggelser blant regionene (9,9 prosent).

I 2016 var det 101 862 dag- og døgnopphold på norske sykehus som var en reinnleggelse.

Fra 2011 til 2016 har også forskjellene mellom helseforetakene i nivået av reinnleggelser økt. I 2016 varierte nivået av reinnleggelser mellom helseforetakene fra 3,7 til 11 prosent av oppholdene.

De fleste reinnleggelser (88 prosent) gjøres på samme sykehus som pasienten tidligere var innlagt på, og 80 prosent kommer etter en behandling som ikke omfatter kirurgi (behandling klassifisert i medisinske DRG). Knapt 5 prosent av de kirurgiske behandlingene medfører en reinnleggelse, mens for de ikke-kirurgiske behandlingene gjelder dette 11,5 prosent av oppholdene.

Dette viser analysene i notatet Utviklingen i reinnleggelser fra 2011-2016, somatiske sykehus, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2016.