​I dag er det adgang til å selge egenprodusert alkohol som for eksempel øl og cider fra gårder, men kun opp til 4,7 prosent. Lovendringen som nå trer i kraft vil innebære at alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og opp til 22 prosent kan selges på stedet der den produseres.

Gjelder ikke øl, vin eller rusbrus

Salget og produksjonen gjelder kun for enkelte produkter, som eplesider og mjød. Produktet må ikke være omfattet av EØS-avtalen, være tilsatt brennevin eller blandet med andre alkoholholdige drikkevarer. Det vil ikke være anledning til å produsere og selge øl, vin eller rusbrus med høyere volumprosent enn 4,7.

Utvidet salgsbevilling

Produksjon og salg av slik alkoholholdig drikk kan ikke igangsettes før kommunen har innvilget en søknad om utvidet salgsbevilling for tilvirkning i egen virksomhet. Om man har statlig tilvirkningsbevilling kan man starte produksjonen, men salget kan ikke begynne før det foreligger en kommunal bevilling.

En utvidet salgsbevilling kan bare gis dersom produksjonen skjer ved salgsstedet og salget utgjør en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredel av innsatsvarene er egenproduserte, og hver produsent kan maksimalt selge 15 000 liter av denne typen produkter per år.

Helsedirektoratet vil utarbeide merknader til de nye bestemmelsene.