Siden hiv-epidemien på 1980 tallet har menn som har sex med menn vært permanent utelukket fra blodgivning. Årsaken er den vedvarende forhøyete forekomsten av hiv som kan smitte ved blodoverføring. Inntil for få år siden har permanent utelukkelse av menn som har sex med menn  vært praktisert i alle vestlige land. Fra 2010 har flere land i Europa og Nord-Amerika endret sine kriterier slik at menn som har sex med menn kan aksepteres som blodgivere når det har gått minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt med en mann.

Norge har fulgt nøye med på situasjonen i landene som har endret sine kriterier for at menn som har sex med menn kan gi blod. Nå viser tilgjengelige data at karanteneregelen på 12 mnd for disse ikke har ført til økt hiv-smitte ved blodoverføring.

Sikkerhet viktig ved blodoverføring

På grunn av forhøyet forekomst av hiv-smitte blant menn som har sex med menn, er det ikke tilstrekkelig at homofile lever i stabile parforhold.. Vi har tilsvarende og også strengere utestengelsesregler for andre grupper som også har forhøyet risiko for smitte.

- Sikkerhet ved blodoverføring er viktig. Dokumentasjonen tilsier nå at det er trygt for mottakere av blod dersom kriteriene følges. Så kan det være at vi på et tidspunkt får bedre tester som gjør det mulig å ytterligere utvide adgangen til å gi blod, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen.

Implementering vil skje etter drøfting med blodgivertjenesten.

Se også: Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgivere?