​Det kommer frem i en rapport Sintef har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet,

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud (pdf)

Sintef har evaluert fem samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet:

  • Familiens hus og samhandlingsteam (Nøtterøy kommune)
  • Når bekymringsfullt skolefravær blir alvorlig funksjonstap (Trondheim kommune)
  • Lavterskelteam (Tromsø kommune)
  • Ungdomshjelpa (Lier kommune)
  • UngArena (Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune) 

Evalueringen viser at brukerinvolvering, «en dør inn» og tydelig ansvar og roller er viktige suksesskriterier for at tjenestetilbudet til utsatte barn og unge skal få et godt og helhetlig tjenestetilbud i kommunene. 

Evalueringen peker også på at det kan være en krevende overgang når denne type tilbud skal gå fra prosjekt til ordinær drift i kommunen.