​Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn det den vil være i en offentlig institusjon. En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper vil kunne medføre en økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak. Veilederen Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper inneholder derfor konkrete forslag til tiltak for personer med bevegelseshemning, synshemming eller hørselshemming.

Last ned veilederen (PDF)
Les mer på DBSs nettsider

skriv ut del på facebook del på twitter