​Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn det den vil være i en offentlig institusjon. En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper vil kunne medføre en økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak.

Veilederen skal være et hjelpemiddel i kommunens arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos personer i risikoutsatte grupper gjennom samarbeid mellom ulike tjenester. Den beskriver viktige elementer i et systematisk brannsikkerhetsarbeid, gjennomgår regelverk som beskriver kommunens oppgaver og ansvar, gjennomgår regelverk om taushetsplikt og tvangsvedtak og viser praktiske eksempler på arbeidsmåter og tiltak fra ulike kommuner, samt forslag til tiltak tilpasset ulike risikofaktorer.

Last ned veilederen (PDF)
Les mer på DBSs nettsider