​I 2016 var det for første gang (siden 2011) en reduksjon i blåreseptutgiftene.
Utgiftene til nye, kostbare hepatitt C-var 528,4 mill. kroner i 2015. Overføringen av disse legemidlene til RHF-ene medførte en stor reduksjon i utgifter til § 4 (legemidler ved smittsomme sykdommer).

På andre områder enn overføringene av finansieringsansvar til de regionale helseforetakene, økte utgiftene til legemidler på blå resept. Utgiftene på forhåndsgodkjent refusjon (§2) økte med 177 millioner i 2016, mens refusjon etter individuell stønad (§3) økte med 113 millioner, se tabell nedenfor:

​Paragraf​Forklaring på §​2015 i mill kr​2016 i mill. kr​% endring
​§2Forhåndsgodkjent refusjon av legemidler​6 847​7 024​3 %
​§3​Refusjon av legemidler etter individuell stønad​1 926​2 039​6 %
​§4​Legemidler ved smittsomme sykdommer​967​509​-47 %
​§5​Medisinsk forbruksmateriell​1 901​1849​-3 %
​§6​Næringsmidler​353​378​7 %
​Total​11 995​11 799​-2 %

 

I nedenstående tabell vises de ti forhåndsgodkjente legemidlene (§ 2) som utløste høyest refusjon i kroner i 2016

Disse ti legemidlene utløste refusjonsutgifter på § 2 på i alt 1519 millioner kroner (22 % av totalt på §2) i 2016. De nye antitrombotiske legemidlene Eliquis og Xarelto hadde de største refusjonsutgiftene i 2016, mens andre legemidler høyt oppe på listen var kreftlegemidlet Revlimid og legemidler mot astma/kols (for eksempel Seretide, Symbivort og Spiriva).

​ATC-kode

​Virkestoff/
Eks. på handelsnavn

​Stønad i krEndring i stønad fra 2015-2016Antall unike brukereEndring i brukere fra 2015-2016
B01AF02​Apixaban/Eliquis​223 732 357​106 %​37 056 ​73 %
​B01AF01​Rivaroksaban/Xarelto​198 478 532​27 %​28 607 ​13 %
​L04AX04​Lenalidomid/Revlimid​183 081 677​66 %​604 ​43 %
​R03AK06​Salmeterol og flutikason/Seretide​171 045 817​-9 %​81 872 ​-5 %
​R03AK07​Formoterol og budesonid/Symbicort​165 275 088​-7 %​78 458​-2 %
​R03BB04​Tiotropiumbromid/ Spiriva​142 246 991​1 %​38 420 ​-3 %
L01XE01​​Imatinib/Glivec​117 902 900​15 %​526 ​9 %
​C07AB02​Metoprolol/Selo-Zok​109 776 070​3 %​276 570 ​1 %
A10BJ02​Liraglutid/Victoza​104 664 246​17 %7 879 ​​7 %
​A10AB05​Insulin aspart/ NovoRapid​103 077 782​11 %​ 31 011 ​3 %

 

Tabellen under viser de ti legemidlene på individuell stønad (§ 3) som utløste høyestrefusjon i kroner i 2016

Disse legemidlene utløste refusjonsutgifter på § 3 på i alt 599 millioner i 2016 (29 % av totalt på §3).

Flere av legemidlene som refunderes etter individuell stønad er kostbare. Det medfører at små endringer i antall enkeltpasienter kan gi store endringer i refusjonsutgiftene. Eksempler på legemidler med høye refusjonsutgifter perpasient, er Soliris og Fabrazyme, som begge brukes mot sjeldne sykdommer, og Imnovid og Jakavi som brukes mot kreft. Utgiftene i oversikten fordeler seg på mange ulike sykdomsgrupper.

​ATC-kode​Virkestoff/
Eks. på handelsnavn
Stønad i kr.​​Endring i stønad fra 2015-2016Antall unike brukere​Endring i brukere fra 2015-2016 ​
​L04AA25Eculizumab/Soliris​​76 846 35132 %​​20​5 %
​N03AX16​Pregabalin/Lyrica71 622 028​​-3 %​9561​6 %
A16AB04​​Agalsidase beta/ Fabrazyme​71 124 854​15 %​40​3 %
​B05BA10​Kombinasjoner til infusjon​55 906 710​15 %​71110 %
​L04AX06​Pomalidomid/Imnovid​53 942 371​36 %​135​35 %
​L01XE18​Ruksolitinib/Jakavi​51 617 586​79 %​143​68 %
​N04BA02​Levodopa og dekarboksylasehemmer/ Duodopa​48 893 382​12 %​225​72 %
​N06BA04​Metylfenidat/Concerta, Ritalin​48 616 310​-1 %​11159​-6 %
 N07XX07​Fampridin/Fampyra​46 950 691​-33 %​1624​1 %
R03DX05​Omalizumab/Xolair​45 193 275​-11 %​457​-18 %

 

Flere muligheter med nytt visningsverktøy for blåreseptdata

Blåreseptstatistikk

Helsedirektoratet tar nå i bruk et nytts visningsverktøy for legemiddeldata. Verktøyet gir mulighet til å hente blåreseptstatistikk fra og med 2011 til og med siste år. Legemiddeldataene kan sorteres etter blant annet ATC-kode, virkestoff, antall brukere, refusjonsutgifter eller prosentvis endring fra året før. Regnskapsdata på forsiden kan filtreres på år, kvartal eller måned. Videre kan man kan filtrere ut ønsket informasjon. Det er også mulig å overføre data fra nettsiden til Excel, PDF eller PowerPoint ved behov for å bruke tallene i andre sammenhenger.