Norge har, som et av få land i verden, utstyr til å transportere pasienter som har høy risiko for smitte, på en sikker måte. Vi har også personell som har nødvendig kompetanse for å gi opplæring i bruk av dette utstyret, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet bestemte i dag at Norge sender smittevernutstyr og et opplæringsteam til Den demokratiske republikken Kongo. Teamet vil bestå av to til fire personer fra CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, og disse skal gi nødvendig opplæring i bruk av smittevernutstyret til WHO-personell i Kongo.

 Ved hjelp av disse mobile isolasjonsenhetene, kan man på en trygg måte frakte mennesker som er smittet av viruset til isolat, samtidig som de får behandling, utdyper Guldvog.

Isolasjonsenhetene er til internt bruk i Den demokratiske republikken Kongo.

Bakgrunnen for at det blir sendt smittevernutstyr er at Verdens helseorganisasjon (WHO) har aktivert EUs ordning for sivil beredskap, og etter anmodning fra EU bidrar Norge i arbeidet med å stoppe ebola-utbruddet.  

 Les mer

Norge bidrar til innsatsen mot ebolautbruddet i DR Kongo (nyhetssak fra Helse- og omsorgsdepartementet)

Oppdatert informasjon om eboalutbrotet i Kongo (nyhetssak Folkehelseinstituttet)