​Helsedirektoratet anbefaler at FIT (undersøkelse på usynlig blod i avføringen) blir standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i utrullingsperioden. 

Last ned rapport om Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft (pdf)

Last ned rapport fra Helseøkonomisk analyse as om Budsjettkonsekvenser og personellbehov ved ulike screeningmetoder for tarmkreft (pdf)

Norge har høyere forekomst av tarmkreft enn de fleste land i Europa, og tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen for både menn og kvinner. Totalt oppdages 4200 nye tilfeller per år. 5 års overlevelse er på om lag 65 prosent, og prognosen er sterkt avhengig av sykdomsstadium ved diagnose.

Målsettingen med screening mot tarmkreft er å redusere forekomst og dødelighet av sykdommen i befolkningen ved å finne og fjerne forstadier til kreft. Ved å påvise kreft i en tidlig, symptomfri fase oppnår man bedre prognose og redusert dødelighet.

 

Anbefaler koloskopi og FIT

Helsedirektoratet mener man vet tilstrekkelig mye om metodene til å innføre et nasjonalt screeningtilbud som et helsetilbud til befolkningen. Samtidig er det ønskelig at et nasjonalt screeningprogram organiseres med muligheter til både kvalitetssikring og forskning.

De aktuelle metoder er koloskopi (tarmkikkertundersøkelse) og FIT (undersøkelse på usynlig blod i avføringen). Helsedirektoratet anbefaler at FIT blir standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i en utrullingsperiode. Som en del av programmet vil det også inngå en forskningsstudie der man sammenligner koloskopi og FIT. Deltakerne kan velge om de vil ha standardmetoden eller delta i forskningsstudien. Når nødvendig kapasitet er bygget opp nasjonalt, kan standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i Norge endres fra FIT til koloskopi.

Koloskopi som screeningmetode gjennomføres vanligvis kun en gang i livet. Undersøkelse på blod i avføringen gjentas 5 ganger over en tiårsperiode. Finner man blod i avføringen, vil det bli utført koloskopi.

Sigmoidoskopi er vurdert til ikke å være en aktuell metode i et framtidig screeningprogram.