​Da forskriften om standardiserte pakninger trådte i kraft i fjor, fikk produsentene en overgangsperiode på ett år for å tilpasse produksjonen. Nå er denne overgangsperioden over, og pakningene kan ikke lenger ha merkevarekjennetegn.

Målet med standardisert innpakning er å hindre barn og unge i å begynne med tobakk, blant annet ved at helseadvarselen kommer bedre fram. Med standardisert tobakkspakning menes lik utforming på merkingen av alle tobakkspakninger for både snus, sigaretter og rulletobakk. Det blir ikke tillatt med bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame. Emballasjen skal være ensfarget, og merkenavn og annen skrift skal ha en bestemt farge og standardisert stil.

Fjerner reklamekanal

– Dette er et viktig skritt for å nå det langsiktige målet om et tobakksfritt samfunn. Å beskytte barn og unge mot tobakk er kjernen i norsk tobakkspolitikk. Selve tobakkspakningen har vært en av de siste kanalene for tobakksreklame i Norge. Det er avgjørende å redusere tobakksproduktenes tiltrekningskraft på barn og unge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det nye utseendet er ikke helt «ferdig» og vil bli endret når EUs nye tobakksdirektiv trer i kraft i Norge. Det er usikkert når det vil skje, men trolig en gang i løpet av neste år. Da vil bildeadvarslene på røykpakkene bli større, snusboksene vil få helseadvarsel på to sider, og henvisningen til slutteinformasjon vil trolig stå i et gult felt. Det kan hende at dette vil endre oppfatningen til dem som liker den standardiserte designen.

Mindre appellerende

Forskning viser at standardiserte tobakkspakninger gjør at pakkene oppfattes som mindre appellerende. Standardisert innpakning vil også bidra til at helseadvarslene blir mer effektive ved at de blir mer synlige. Det er påvist at design på røykpakker kan bidra til å gi et feilaktig inntrykk av at noen produkter er mindre helseskadelige enn de faktisk er. Dette kan motvirkes av standardiserte pakninger.

Les mer om standardiserte tobakkspakninger og reglene

Illustrasjon av hvordan standardiserte sigarettpakker kan se ut