​Somatikk

Mer enn 1,5 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første måneder i 2016. Dette var en økning på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode året før, og det var antall polikliniske kontakter og døgnopphold som økte.

Tabellen viser nøkkeltall for somatiske sykehus for perioden januar-august 2016. Hele landet.

 Januar-august
2016

(antall)
Endring (prosent)
Pasienter1 545 9673,1
Døgnopphold541 9250,5
Dagbehandling223 133-1,8
Poliklinisk kontakt3 881 733  3,1

Antall offentlige finansierte dagbehandlinger og polikliniske kontakter ved private sykehus økte, mens det var en liten nedgang i antall døgnopphold.

Last ned notat for aktivitetsdata somatikk, 2. tertial 2016

Psykisk helsevern for voksne

Nesten 121 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i de åtte første månedene i 2016. Det er en økning på 2,1 prosent fra samme periode i 2015. Aktiviteten økte innen både poliklinisk behandling, dag- og døgnbehandling.

Tabellen viser nøkkeltall for psykisk helsevern for voksne for perioden januar-august 2016. Hele landet.

Januar-august 2016
(antall)
Endring
(Prosent)
Pasienter totalt120 9522,1
Utskrivninger35 2930,5
Oppholdsdøgn737 6002,2
Dagbehandling12 75420,3
Polikliniske kontakter1 168 0802,9
- Direkte, refusjonsberettiget888 0634,2
- Direkte, ikke refusjonsberettiget42 734-14,7
- Indirekte, refusjonsberettiget218 365-1,4
- Indirekte, ikke refusjonsberettiget18 91861,5

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Innen TSB fikk nesten 28 000 pasienter helsehjelp i de åtte første månedene i 2016. Det er en økning på 1,7 prosent fra samme periode i 2015. Aktiviteten økte innen poliklinisk behandling og døgnopphold, mens det var en nedgang innen dagbehandling.

Tabellen viser nøkkeltall for TSB for perioden januar-august 2016. Hele landet.

Januar-august 2016
(antall)
Endring
(Prosent)
Pasienter27 8701,7
Utskrivninger9 115-1,0
Oppholdsdøgn422 3892,7
Dagbehandling3 179-7,6
Polikliniske kontakter*333 9977,8
- Direkte, refusjonsberettiget221 16810,1
- Direkte, ikke refusjonsberettiget11 406-8,0
- Indirekte, refusjonsberettiget91 5876,6
- Indirekte, ikke refusjonsberettiget9 836-6,4

 

Last ned notat for aktivitetsdata psykisk helsevern og TSB, 2. tertial 2016

Psykisk helsevern for barn og unge

I overkant av 47 000 pasienter fikk helsehjelp innenfor psykisk helsevern for barn og unge de åtte første månedene i 2016. Dette er en nedgang på 0,5 prosent fra tilsvarende periode i 2015. Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Tabellen viser nøkkeltall for psykisk helsevern for barn og unge for perioden januar-august 2016. Hele landet.

Januar-august 2016
(antall)
Endring
(Prosent)
Pasienter 47 611  -0,5
Døgnopphold 2 096  -2,4
Oppholdsdøgn 53 938  1,2
Polikliniske kontakter
-Direkte, refusjonsberettiget 407 120  -2,7
-Direkte, ikke refusjonsberettiget 30 458  -37,2
-Indirekte, refusjonsberettiget 116 809  11,3
-Indirekte, ikke refusjonsberettiget 33 219  -28,2

 

Last ned notat for aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge, 2. tertial 2016

 

Aktivitet hos avtalespesialister omtales i egen årlig rapport og er ikke med i dette tallgrunnlaget. Alle tertialtall er foreløpige og vil bli oppdatert ved rapportering etter årets slutt.