​– Regjeringen har de siste årene gitt nær en milliard kroner i frie inntekter og tilskudd årlig for å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU), sier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det forteller noe om både vilje til satsing og om behov for tjenestene der ute.

Tidligere har vi ikke hatt oversikt over antall kommuner som har et tilbud om HFU, men fra og med 2017 har vi fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). 

Tallene for 2017 viser at 341 kommuner  har et HFU-tilbud. Av disse var det 35 kommuner som ikke hadde tilbudet i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre kommuner. I 2017 var det 85 kommuner som ikke hadde et tilbud om HFU.

Alle ungdommer bør ha et kommunalt helsestasjonstilbud (HFU). Monitoreringen vi nå har fått på plass gir en mulighet til å kunne følge med på utviklingen av dette helsetilbudet til ungdommer, sier Carlsen.

Se oversikt over kommuner med HFU-tilbud (xlsx)

Les mer om Helsestasjon for ungdom i retningslinjene