​– Selv om mange ønsker å slutte, er det ikke så lett å finne den riktige anledningen. Det passer liksom aldri. Sluttedagen 24. oktober er en fin anledning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet blant 600 røykere, viser at rundt 60 prosent vurderer å slutte å røyke.

– Det er aldri for sent å slutte. Uansett hvor lenge eller hvor mye du har røykt, vil du få en helsegevinst ved å slutte, sier Guldvog.

Veiledning hjelper

Slutteveilederne jobber i kommuner rundt om i hele landet, de fleste av dem ved frisklivssentraler. Frisklivssentralene tilbyr både individuell snus- og røykesluttveiledning og tobakksavvenningskurs. Noen slutteveiledere jobber også andre steder i helsetjenesten.

For å bli godkjent som slutteveileder av Helsedirektoratet, må man delta på et todagers kurs og en obligatorisk oppfølgingsdag. Slutteveilederne er blant annet kurset i motiverende intervju med vekt på snus- og røykeslutt. Motiverende intervju er en samtalemetode som er vist å være effektiv for endring av atferd. 

– Sjansen for å lykkes med røykeslutt er mye større hvis man får hjelp. Alle kan klare å slutte å røyke, men mange har flere forsøk bak seg før de lykkes, sier helsedirektøren.

Det er flere måter å slutte på. Velg noe som passer for deg. Veiledning i kombinasjon med legemidler for røykeslutt hjelper mange. Veiledningen er effektiv enten den gis individuelt, i gruppe eller per telefon.

Fordeler ved røykeslutt

Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. De umiddelbare helsemessige fordelene ved å slutte å røyke er også betydelige:

  • Puls og blodtrykk, som er unormalt høyt når man røyker, begynner å vende tilbake til det normale.
  • I løpet av noen timer begynner nivået av karbonmonoksid i blodet begynner å avta (karbonmonoksid reduserer blodets evne til å frakte oksygen).
  • I løpet av noen uker etter røykeslutt bedres blodsirkulasjonen, du produserer mindre slim og hoste avtar.
  • I løpet av noen måneder forbedres lungefunksjonen betraktelig.
  • Innen et par år etter røykeslutt synker risikoen for kreft, hjertesykdom og andre kroniske sykdommer sammenliknet med om du hadde fortsatt å røyke.
  • Luktesansen blir bedre og maten smaker bedre.

Dette skjer i kroppen når du slutter å røyke (helsenorge.no)

Spørreundersøkelse blant røykere, Respons Analyse forHelsedirektoratet, September 2016 (PDF)

skriv ut del på facebook del på twitter