Undersøkelser har vist at en viktig grunn til at helsepersonell ikke vaksinerer seg er bryderi med eller manglende tid til, vaksinasjon. Enkel tilgang på gratis vaksine og vaksinasjon øker vaksinasjonsdekningen.

– Dette har de gjort med hell blant annet ved Haukeland sykehus, OUS og Oslo kommune, og det er noe alle kan klare, sier Guldvog.

Helsetjenesten er også landets største beredskapsorganisasjon. Det er derfor en betydelig risiko knyttet til om vi har mange uvaksinerte helsearbeidere, mener Guldvog.
– Helseberedskapen kan stå i fare hvis vi har for mange uvaksinerte helsearbeidere. Får vi en kraftig influensaepidemi, er det en stor risiko for at helsetjenesten kan bli satt ut av spill i enkelte deler av landet, sier Guldvog.

Influensavaksinering av helsepersonell

28 prosent av de som jobber i helsevesenet tok influensavaksine i fjor. Det er betraktelig høyere enn for bare få år siden, men langt unna Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefaling om at vaksinasjonsdekningen for influensa bør være minst 75 prosent blant helsepersonell. I fjor døde 1400 personer med influensa her i landet, og antall innleggelser ved sykehusene var på over 7 000.

– Influensa er en sykdom som fører til økt sykelighet og dødelighet. Da er det ekstra viktig at personer som jobber med utsatte pasienter, selv blir vaksinert, sier han.

Anbefalingen er en årlig influensavaksine til helsepersonell, og omfatter personer som arbeider i helsetjenesten og har pasientkontakt. Ved å øke vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell kan vi unngå at sårbare pasienter blir smittet i helseinstitusjoner og dermed forhindre at flere blir alvorlig syke og dør på grunn av influensa. Dette vil også kunne bidra til en reduksjon i forbruket av antibiotika til behandling av følgetilstander etter influensa. I tillegg kan samfunnet spare millioner av kroner.

– Helsepersonell har en klart høyere risiko for å få influensa enn andre som ikke arbeider i helsesektoren, men infeksjonen har ofte et mildt eller asymptomatisk forløp. Dermed vil helsepersonell med lite symptomer kunne gå på jobb og risikere å smitte annet helsepersonell, pasienter og egen familie uten selv å være klar over at man er smitteførende, sier Guldvog.