​- Vi er bekymret for at så få som 12 prosent blant helsepersonell tar influensavaksine. Vi anbefaler at alt helsepersonell med pasientkontakt tar vaksinen for å beskytte sine pasienter, seg selv og sine nærmeste, sier helsedirektør Bjørn Guldvog som leder komiteen.

Bekymringsfullt få tar influensavaksinen

Vaksine mot influensa er i dag det beste tiltaket vi har for å beskytte befolkningen mot alvorlig influensasykdom.

Influensa rammer hvert år rundt 10 prosent av Norges befolkning. Selv om de fleste kommer seg gjennom infeksjonen uten varige mén, vil mange bli alvorlig syke og innlagt på sykehus. Hvert år dør ca. 900 personer i Norge i etterkant av influensainfeksjon, i hovedsak eldre.

Verdens helseorganisasjon har som mål at 75 prosent av risikogruppene (kronisk syke, gravide og eldre fra 65 år) vaksinerer seg. Vaksinasjonsdekningen i Norge er under 30 prosent i risikogruppene. Blant helsepersonell er det bare om lag 12 prosent som tar vaksinen.

- Først og fremst vil Pandemi- og epidemikomiteen oppfordre både fastleger og helsepersonell i sykehus og kommuner til å sikre at pasienter i risikogruppene får tilbud om og anbefaling om å ta vaksinen. Vi vet at en slik anbefaling fra helsepersonell veier tungt, og fører til at de fleste tar vaksinen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I tillegg oppfordrer Pandemi- og epidemikomiteen alt helsepersonell med pasientkontakt til å ta vaksinen.

- Helsepersonell bør ta vaksinen for å beskytte pasientene, seg selv og andre i nærkontakt med utsatte grupper. Ansvaret for å tilby vaksinen til ansatte ligger i ledelsen i helseforetak og kommunene. Vaksinasjon av helsepersonell er også viktig i et beredskapshensyn med tanke på kapasitet til å behandle influensasyke, men også for å kunne håndtere andre helsekriser som kan oppstå under et influensautbrudd, understreker Guldvog.

Vaksinen mot sesonginfluensa blir gitt til flere enn millioner personer årlig over hele verden og gir få, milde bivirkninger. Det at Norge har så lav vaksinasjonsdekning medfører at mange unødig blir alvorlig syke.

- Vi trenger et felles løft for å sikre at flest mulig får vaksinert seg med den årlige vaksinen, sier Guldvog.

Mer informasjon:

Om pandemi- og epidemikomitéen (fhi.no)

Oversikt for helsepersonell over tilgjengelig informasjonsmateriell om influensavaksine (fhi.no)

Influensavaksine - temasider (fhi.no) 

Influensa: Informasjon til befolkningen (helsenorge.no)