​​Innføring av Nødnett i helsetjenesten

 

Legevaktsentraler og akuttmottak i Bodø, Hamarøy, Lofoten og Vesterålen har i løpet av mars tatt i bruk nye kontrollromsløsninger. Siste kontrollrom, Vesterålen legevaktsentral «gikk live» onsdag 22. mars og innføringen av Nødnett i Bodø AMK område dermed ferdigstilt.
Nå blir det en liten pause i innføringen av Nødnett til over sommeren. Installasjon av AMK- sentralen i Finnmark er planlagt påbegynt i uke 18 og frem til uke 30. De siste forberedelser og opplæring vil starte etter sommerferien. Foreløpig plan vil AMK- sentralen ta i bruk kontrollrommet i uke 40 og legevaktsentraler og akuttmottak i de påfølgende uker.

Innføringen av Nødnett i helsetjenesten er todelt. AMK- sentralen, ambulansetjenesten og leger i vakt innenfor samme AMK-område tar i bruk Nødnett først, mens akuttmottak og legevaktsentraler tar i bruk nytt kontrollromsutstyr for betjening av Nødnett og telefoni noe senere, i tråd med egen innføringsplan.

Resterende innføringsaktiviteter:

Aktiviteter i Finnmark

Prehospitale tjenester tok i bruk radioterminaler i Nødnett som sekundært kommunikasjonsverktøy årsskiftet 2015/2016.

  • AMK Kirkenes skal etter planen ta i bruk Nødnett i september/oktober, gitt at innflyttingen i nytt sykehus går som planlagt.

Legevaktsentraler og akuttmottak tilknyttet AMK Kirkenes tar fortløpende i bruk nytt betjeningsutstyr for Nødnett og telefoni i etterkant av at AMK-sentralen er driftssatt:

  • Alta kommunale legevakt, Kautokeino Legevakt, Karasjok legevakt, Måsøy Legevakt i Havøysund, Nordkapp helsesenter i Honningsvåg, Vadsø legevaktsentral, Vest Finnmark IK legevaktsentral i Hammerfest, Øst Finnmark legevaktsentral i Kirkenes, Akuttmottaket ved Klinikk Kirkenes, Akuttmottaket ved Hammerfest sykehus.

Når disse har tatt i bruk ny løsning vil innføringen av Nødnett i helsetjenesten være fullført!

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017