Felles sambandsreglement for Nødnett og en Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten skal sikre optimal operativ bruk av utstyr/funksjonalitet, og legge til rette for gode omforente arbeidsmetoder i henhold til styrende lover og forskrifter. 

Nødnettbruken i helsetjenesten er regulert i tre prosedyrenivåer: 

Mye av innholdet i disse blir gjort kjent for nye brukere av Nødnett i helsetjenesten gjennom sluttbrukeropplæringen for de respektive brukergruppene.


Sist faglig oppdatert: 19. oktober 2018