​​​​

 

 

Opplæring i Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nodnett/opplering-i-nodnettOpplæring i NødnettOperativt personell i helsetjenesten skal ha gjennomført opplæring i bruk av radioterminaler og/eller betjeningsutstyr på kommunikasjonssentralene, samt relevante prosedyrer, før de tar utstyret i bruk.1668Artikkel
Bruk av Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nodnett/bruk-av-nodnettBruk av NødnettFor å sikre best mulig kommunikasjon i Nødnett ved samhandling innad i helsetjenesten, og mellom nødetatene og andre beredskapsbrukere, er det utarbeidet et felles sambandsreglement for Nødnett og en Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten.7988Artikkel
Nødnett på fastlegekontorerhttps://helsedirektoratet.no/nodnett/nodnett-pa-fastlegekontorerNødnett på fastlegekontorerKommunen kan organisere sin øyeblikkelig hjelp-tjeneste på flere måter, men må sørge for at minst en lege er tilgjengelig på legevakt hele døgnet, også i fastlegenes åpningstid. 7616Artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2018