Øvelser i motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/ovelser-i-motiverende-intervjuØvelser i motiverende intervjuHer følger ulike praktiske øvelser som hjelper deg å lære teknikkene i motiverende intervju. Flere av øvelsene skal gjøres med en partner eller i en gruppe. 837
Filmer om motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/filmer-om-motiverende-intervjuFilmer om motiverende intervjuHer følger fire filmer som viser ulike teknikker i motiverende intervju (MI). Samtalene i hver film er analysert og kodet ut ifra en kodingsmanual for MI, Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.1.1 (MITI). 135
Motiverende intervju som metodehttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/motiverende-intervju-som-metodeMotiverende intervju som metodeMotiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. 248

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter