Øvelser i motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/ovelser-i-motiverende-intervjuØvelser i motiverende intervjuHer følger ulike praktiske øvelser som hjelper deg å lære teknikkene i motiverende intervju. Flere av øvelsene skal gjøres med en partner eller i en gruppe. 837
Filmer om motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/filmer-om-motiverende-intervjuFilmer om motiverende intervjuHer følger fire filmer som viser ulike teknikker i motiverende intervju (MI). Samtalene i hver film er analysert og kodet ut ifra en kodingsmanual for MI, Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.1.1 (MITI). 135
Motiverende intervju som metodehttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/motiverende-intervju-som-metodeMotiverende intervju som metodeMotiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. 248

skriv ut del på facebook del på twitter