Motiverende intervju som metodehttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/motiverende-intervju-som-metodeMotiverende intervju som metodeMotiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. 248Artikkel
Øvelser i motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/ovelser-i-motiverende-intervjuØvelser i motiverende intervjuHer følger ulike praktiske øvelser som hjelper deg å lære teknikkene i motiverende intervju. Flere av øvelsene skal gjøres med en partner eller i en gruppe. 837Artikkel
Filmer om motiverende intervjuhttps://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/filmer-om-motiverende-intervjuFilmer om motiverende intervjuIntroduksjon til motiverende intervju for helsepersonell og filmer som viser ulike teknikker.135Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. juni 2017