Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/meld-uonsket-hendelse/meldeordningen-etter-3-3-i-spesialisthelsetjenestelovenMeldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenestelovenDette skal meldes. Slik melder du. Læringsnotater fra meldeordningen. Tilbakemelding fra oss.6795
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrFeil, skader, uhell og svikt der MU er eller kan ha vært involvert samt korrigering, tilbaketrekking, endringer av merking eller bruksanvisning, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person. Se fullstendig ordlyd.403
Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)https://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilansMeld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)Slik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?6773
Meld uønsket hendelse celler og vevhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-celler-og-vevMeld uønsket hendelse celler og vevMeld uønsket hendelse straks. Hva skal meldes? Hvem skal melde? 6826
Meld uønsket hendelse humane organerhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-humane-organerMeld uønsket hendelse humane organerMeld uønsket hendelse straks. Hva skal meldes? Hvem skal melde?7571

Sist faglig oppdatert: 27. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter