Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/meld-uonsket-hendelse/meldeordningen-etter-3-3-i-spesialisthelsetjenestelovenMeldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenestelovenSlik melder du. Dette skal meldes. Tilbakemeldingen du får. Læringsnotater fra meldeordningen.6795
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrFeil, skader, uhell og svikt der MU er eller kan ha vært involvert samt korrigering, tilbaketrekking, endringer av merking eller bruksanvisning, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person. Se fullstendig ordlyd.403
Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjonhttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjonMeld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjonSlik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?6773
Meld uønsket hendelse celler og vevhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-celler-og-vevMeld uønsket hendelse celler og vevMeld uønsket hendelse innen 24 timer. Hva skal meldes? Hvem skal melde? 6826

skriv ut del på facebook del på twitter