Hva tobakkskadeloven regulerer

Tobakksskadeloven regulerer innførsel, utførsel, salg, utforming og bruk av tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner.

Regler for salg av tobakksvarer

Ved salg av tobakksvarer gjelder reklameforbud, forbud mot synlig oppstilling og forbud mot både selvbetjening, rabatt og testing av tobakksvarer. Videre gjelder 18-års aldergrense og krav til merking av varene.

Mer om regelverk for salg av tobakksvarer
Mer om tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Mer om registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater

Forbud mot reklame mv.

All slags reklame for tobakksvarer og e-sigaretter er forbudt. Det er også forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer og e-sigaretter på utsalgssteder.

Mer om regelverket for reklame og synlig oppstilling

Forbud mot å røyke – røykeloven

Det er forbudt å røyke i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, fra 1. juli 2017 gjelder dette også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal også være røykfrie. Tobakksskadeloven har også en egen bestemmelse om barns rett til et røykfritt miljø. 

Mer om røykeloven

Innhold og merking

Det er krav til innhold og merking av tobakksvarer. Tobakksvarer må blant annet være merket med helseadvarsel. Mer om kravene til innhold og merking her. Det er nye regler fra 2017 om standardiserte tobakkspakninger.

Mer om regelverk for innførsel av tobakksvarer

Mer om regelverk for standardiserte tobakkspakninger

E-sigaretter (elektroniske sigaretter)

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame- og oppstillingsforbud. Det er mulighet for privatimport gjennom legemiddellovgivning.

Mer om regelverk for e-sigaretter

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2019