​Forvaltningen av helseforskningsloven ligger hos Regional komite for medisinsk for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).Helsedirektoratet har ansvar for å fortolke loven.

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet

Brev og uttalelser

Godkjenning av forskning og biobanker

Alle forskningsprosjekter som omfattes av loven må ha en forhåndsgodkjenning fra REK før de kan starte.

REKs portal med søknadsskjema og informasjon om regler, rutiner og de ulike komiteene

Loven stiller krav om hvordan forskningen skal organiseres. Deltakerne i et forskningsprosjekt skal ha informasjon om forskningsprosjektene og avgi samtykke til at opplysninger og biologisk materiale blir brukt i forskning. REK kan i noen tilfeller gjøre unntak fra disse kravene.

Samlinger av biologisk materiale som brukes til forskning defineres som biobanker. Opprettelse av biobanker må godkjennes av REK, enten som en del av et spesifikt forskningsprosjekt, eller som en biobank som kan brukes i ulike forskningsprosjekter.

Reservasjon mot forskning

Loven gir den enkelte mulighet til å reservere seg mot forskning på biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med diagnostikk og behandling. Folkehelseinstituttet har et register over pasienter som har reservert seg mot at eget biologisk materiale brukes til forskning.

Biologisk forskningsreservasjon (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2017