Følgende leger har rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler:

 1. Lege med spesialistgodkjenning, eller i spesialisering, innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi.

  For LIS-legers rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler er det en forutsetning at:
  – Virksomheten legger til rette for forsvarlig pasientbehandling.
  – Selvstendig utredning, diagnostikk og oppstart av legemiddelbehandling ikke utføres før LIS-legen har fått god erfaring og nødvendig veiledning.
 2. Andre leger som har pasient(er) som viderefører behandling med sentralstimulerende legemidler. Det er et vilkår at behandlingen er startet opp av lege i spesialisthelsetjenesten som nevnt under punkt 1.

Rekvirerende lege er ansvarlig for å forsikre seg om at nødvendige krav er oppfylt ved rekvirering.

Det er en forutsetning at legene har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.

Sentralstimulerende legemidler som omfattes av ordningen

 • metylfenidat
 • racemisk amfetamin
 • deksamfetamin
 • deksmetylfenidat
 • lisdeksamfetamin

Sist faglig oppdatert: 20. juni 2016