Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Strategien skal bidra til utvikling og implementering i helsetjenesten i perioden 2017-2021.

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Styringsgruppe for oppfølging av nasjonal strategi for persontilpasset medisin

Johan Georg Røstad Torgersen, leder (Helsedirektoratet)

Randi Moen Forfang, Helsedirektoratet

Jan Arild Lyngstad, Helsedirektoratet

Svein Lie, Helsedirektoratet

Petter Brelin, Norsk Forening for Allmennmedisin

Roar Olsen, Direktoratet for e-helse

Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF

John Normann Melheim, LHL/Brukerrådet i Helsedirektoratet

Monica Larsen, LMI

Tarje Bjørgum, Abelia

Øbservatører: Silje Anine Bell, Anne Louise Valle og Marit Endresen, Helsedirektoratet

Møtedokumenter

Styringsgruppemøte 1 (27. januar 2017)

Innkalling styringsgruppemøte 1

Sak 0517 Notat

Sak 0417 Prosjektforslag

Referat styringsgruppemøte 1

Styringsgruppemøte 2 (21. april 2017)

Innkalling styringsgruppemøte 2

Innspill LIS 2 og 3 fra prosjekt PM Helsedirektoratet

Notat oppfølgingssaker Sak 0917

Notat Status delprosjekt IKT og helseregistre

Presentasjoner

Prosjektforslag Delprosjekt kommunikasjon

Prosjektplan Delprosjekt kreft

Prosjektplan Delprosjekt sjeldne diagnoser

Referat styringsgruppemøte 2

Styringsgruppemøte 3 (22. september 2017)

Innkalling styringsgruppemøte 3

Prosjektforslag Delprosjekt IKT helseregister

Prosjektplan Delprosjekt Utdanning

Referat styringsgruppemøte 3

Presentasjoner

 

 

Sist faglig oppdatert: 2. juni 2017