Nasjonal legemiddelberedskap skal sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og ved forsyningssvikt.

Det er etablert en Nasjonal legemiddelberedskapskomite for å sikre gode felles rutiner for samhandling og effektiv kommunikasjon mellom etater involvert i beredskapssikring av legemidler.

Nasjonal legemiddelberedskapskomite skal være rådgivende for Helsedirektoratet i legemiddelberedskapsspørsmål, og skal hovedsakelig bedrive forebyggende arbeid.

Jodtabletter

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse.

Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no).

Jod-tablettene vi har på lager har gått ut på dato, men Jod (kaliumjodid) er svært stabilt, og tablettene blir testet årlig for å sikre at kvaliteten ikke er redusert. Kommunene har ansvar for sitt eget tilbud om jodtabletter til innbyggerne, inkludert forsvarlig oppbevaring som ikke forringer kvaliteten av tablettene over tid.

Jodtabletter til husholdninger til salgs i apotek

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Selv om tablettene er til salgs i apotek, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av jodtabletter på skoler, barnehager og institusjoner.

For mer informasjon vises det til Statens strålevern

 

Sist faglig oppdatert: 31. oktober 2018