Nasjonal legemiddelberedskap skal sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og ved forsyningssvikt.

Det er etablert en Nasjonal legemiddelberedskapskomite for å sikre gode felles rutiner for samhandling og effektiv kommunikasjon mellom etater involvert i beredskapssikring av legemidler.

Nasjonal legemiddelberedskapskomite skal være rådgivende for Helsedirektoratet i legemiddelberedskapsspørsmål, og skal hovedsakelig bedrive forebyggende arbeid.

Jodtabletter

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse.

Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no).

Jod-tablettene vi har på lager har gått ut på dato. Jod (kaliumjodid) er svært stabilt, og tablettene blir testet årlig for å sikre at kvaliteten ikke er redusert. Kommunene har ansvar for sitt eget tilbud om jod-tabletter til innbyggerne, inkludert forsvarlig oppbevaring som ikke forringer kvaliteten av tablettene over tid.

For mer informasjon vises det til Statens strålevern

 

Sist faglig oppdatert: 8. november 2016