Nasjonal legemiddelberedskap skal sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og ved forsyningssvikt.

Det er etablert en Nasjonal legemiddelberedskapskomite for å sikre gode felles rutiner for samhandling og effektiv kommunikasjon mellom etater involvert i beredskapssikring av legemidler.

Nasjonal legemiddelberedskapskomite skal være rådgivende for Helsedirektoratet i legemiddelberedskapsspørsmål, og skal hovedsakelig bedrive forebyggende arbeid.

Informasjon om legemiddelmangel og avregistreringer (legemiddelverket.no)

Sist faglig oppdatert: 8. november 2016