Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)https://helsedirektoratet.no/legemidler/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidlerHelseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)Regionale helseforetak (RHF) har fått finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus. 1817
Refusjon av legemidlerhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/refusjon-av-legemidlerRefusjon av legemidlerLegemidler finansieres av sykehusene, kommunene og folketrygden. Folketrygden yter stønad til legemidler etter blåreseptordningen og bidragsordningen (hvit resept).1080
Regelverket for oversendelse av resepter og rekvisisjoner fra rekvirent til apotek (ikke e-resept)https://helsedirektoratet.no/legemidler/regelverket-for-oversendelse-av-resepter-og-rekvisisjoner-fra-rekvirent-til-apotek-ikke-e-reseptRegelverket for oversendelse av resepter og rekvisisjoner fra rekvirent til apotek (ikke e-resept)Elektronisk kommunikasjon av resepter. Regelverk.7277
Rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidlerhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/rekvireringsrett-av-sentralstimulerende-legemidlerRekvireringsrett av sentralstimulerende legemidlerReglene for rekvirering av sentralstimulerende legemidler er endret slik at det for de aller fleste leger ikke lenger er nødvendig å søke om rekvireringsrett.1600
Bestilling av blanketter for resepthttps://helsedirektoratet.no/legemidler/bestilling-av-blanketter-for-reseptBestilling av blanketter for reseptBestilling av blanketter for A-resept og blåresept1022
Persontilpasset medisinhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/persontilpasset-medisinPersontilpasset medisinNasjonal strategi for helsetjenesten6531
Legemiddelberedskaphttps://helsedirektoratet.no/legemidler/legemiddelberedskapLegemiddelberedskapSamhandling mellom etater og aktører en viktig suksessfaktor i arbeidet med å sikre at helsetjenesten har tilgang til de legemidlene vi trenger i Norge.1011
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002
Legemidler statistikk - folketrygdenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/legemidler-statistikk-folketrygdenLegemidler statistikk - folketrygdenUtviklingstrekk og endringer på legemiddelområdet.374

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter