Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)https://helsedirektoratet.no/legemidler/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidlerHelseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)De regionale helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvar for legemidler når de har behandlingsansvar. Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept).1817Artikkel
Refusjon av legemidlerhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/refusjon-av-legemidlerRefusjon av legemidlerLegemidler finansieres av sykehusene, kommunene og folketrygden. Folketrygden yter stønad til legemidler etter blåreseptordningen og bidragsordningen (hvit resept).1080Artikkel
Regelverket for oversendelse av resepter og rekvisisjoner fra rekvirent til apotek (ikke e-resept)https://helsedirektoratet.no/legemidler/regelverket-for-oversendelse-av-resepter-og-rekvisisjoner-fra-rekvirent-til-apotek-ikke-e-reseptRegelverket for oversendelse av resepter og rekvisisjoner fra rekvirent til apotek (ikke e-resept)Elektronisk kommunikasjon av resepter. Regelverk.7277Artikkel
Rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidlerhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/rekvireringsrett-av-sentralstimulerende-legemidlerRekvireringsrett av sentralstimulerende legemidlerReglene for rekvirering av sentralstimulerende legemidler er endret slik at det for de aller fleste leger ikke lenger er nødvendig å søke om rekvireringsrett.1600Artikkel
Bestilling av blanketter for resepthttps://helsedirektoratet.no/legemidler/bestilling-av-blanketter-for-reseptBestilling av blanketter for reseptBestilling av blanketter for A-resept og blåresept1022Artikkel
Persontilpasset medisinhttps://helsedirektoratet.no/legemidler/persontilpasset-medisinPersontilpasset medisinNasjonal strategi for helsetjenesten.6531Artikkel
Legemiddelberedskaphttps://helsedirektoratet.no/legemidler/legemiddelberedskapLegemiddelberedskapSamhandling mellom etater og aktører en viktig suksessfaktor i arbeidet med å sikre at helsetjenesten har tilgang til de legemidlene vi trenger i Norge.1011Artikkel
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002Artikkel
Legemidler statistikk - folketrygdenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/legemidler-statistikk-folketrygdenLegemidler statistikk - folketrygdenUtviklingstrekk og endringer på legemiddelområdet.374Artikkel

Sist faglig oppdatert: 1. november 2018