​Staten finansierer helt eller delvis diverse helsetjenester. For at pasienten skal slippe å legge ut et beløp for senere å få refundert det, sender behandler i stedet en regning til staten i etterkant av behandlingen. Disse regningene er grunnlaget for informasjonen som lagres i KUHR.

Søk om data fra KUHR (altinn.no)

Innhold i KUHR

Fagområder som sender informasjon til KUHR:

 • Fastleger
 • Legevakt
 • Spesialistleger
 • Poliklinisk virksomhet (laboratorier, radiologi, psykiatri)
 • Private laboratorier
 • Private røntgeninstitutter
 • Psykologspesialist
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Helsestasjon
 • Rehabiliteringsinstitusjoner (kun egenandeler)
 • Behandlingsreiser i utlandet (kun egenandeler)
 • Logoped
 • Audiopedagog
 • Ortoptister
 • Pasientreise
 • Fritt behandlingsvalg

Informasjon som lagres i KUHR:

For hver kontakt en pasient har med for eksempel fastlege, sendes det en regning fra fastlegen til HELFO. I KUHR lagres informasjon om:

 • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)
 • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
 • Dato og klokkeslett
 • Takster
 • Fritakstgrunn for egenandel
 • Egenandel betalt av pasienten
 • Refusjon (fra staten til behandler)
 • Informasjon om saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent. 

Det er takstene som avgjør hvor mye pasienten selv skal betale og hvor mye refusjon behandleren får fra staten.

Hvis en regning kommer til HELFO på papir så lagres ikke personopplysninger i KUHR, men kun aggregerte opplysninger som for eksempel utbetalt refusjon pr innsending.

Kontroll av data i KUHR

Alle regninger som mottas i KUHR kontrolleres av en regelmotor (ca. 2000 regler) som avviser regninger dersom de ikke er i henhold til gjeldende lover og regler. Saksbehandler i HELFO har mulighet for å overstyre regelmotor.

Bruk av data fra KUHR

Statistikk fra KUHR benyttes blant annet i budsjettøyemed for å forutsi utgiftene på ulike stønadsområder

 • Automatisk utlevering til Folkehelseinstituttet for overvåkning av sykdomsutbrudd (Sykdomspulsen)
 • Faste leveranser til SSB, NSD, Helsedirektoratet og HELFO
 • Utlevering av data til ulike forskningsprosjekter med hjemmel i forvaltningsloven og personopplysningsloven 

 

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2017