Pakkeforløp for kreft 2017

Justeringer i Pakkeforløp for kreft fra 1.mars 2017

 

Klinisk beslutning:

I de fleste pakkeforløpene er det gjort justeringer i teksten tilhørende 'Klinisk beslutning'. Tekst om tidspunktet for klinisk beslutning er endret etter behov med følgende justering:

Beslutning om anbefalt behandling tas primært i et tverrfaglig møte/MDT-møte, men kan unntaksvis tas uten et slikt tverrfaglig møte. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Tekst om registrering av klinisk beslutning er endret i alle pakkeforløpene til følgende:

Registrering skjer fortrinnsvis når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

X-koden:

I alle organspesifikke Pakkeforløp for kreft er teksten tilhørende X-koden justert til følgende:

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller behandling/utredning eller behandling ønskes i utlandet eller ved privat klinikk (når denne ikke er en definert del av pakkeforløpet)/eller ved død skal avdelingen registrere:

I Diagnostisk pakkeforløp er teksten tilhørende X-koden justert til følgende:

Dersom pakkeforløp avbrytes ved at pasienten ikke ønsker ytterligere utredning eller ved død skal avdelingen registrere:

Etter kodene er teksten endret til:

Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for xxx avbrytes.

Kodeveileder for organspesifikk kreft:

I 'Kodeveileder for organspesifikk kreft' er følgende justeringer gjort:

  • I kap. 2.4 Klinisk beslutning manglet det en kode: «AxxCI Klinisk beslutning – ikke påvist sykdom» på s. 11. Dette er rettet opp.
  • Teksten under «1.4 Klinisk beslutning» på s. 6 er endret så den blir identisk med teksten under  «2.4 Klinisk beslutning»  s. 11.
  • Teksten om «Aktiv overvåkning» nederst på s. 6 er lagt inn i eksempelet om aktiv overvåkning øverst på s. 12.

Oversatte pasientbrosjyrer

Det er publisert oversatte utgaver av pasientbrosjyrer tilhørende Pakkeforløp for kreft. Vi har oversatt alle pasientbrosjyrene til engelsk, og oversatt pasientbrosjyrene for brystkreft, prostatakreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft, og den generelle pasientbrosjyren til samisk. Brosjyrene ligger sammen med resten av pasientinformasjonen.

Revisjon 2016 - Pakkeforløp for kreft

Det er foretatt en revisjon av samtlige pakkeforløp med tilhørende diagnoseveiledere, pasientbrosjyrer og kodeveiledere. Endringene gjelder fra 1. september 2016. Les mer om dette under Implementering av pakkeforløp for kreft.

 

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Se generell informasjon for alle pakkeforløp for kreft og generell pasientinformasjon om utredning ved mistanke om kreft. For pasienter og pårørende finnes ytterligere informasjon på helsenorge.no.

Alle 28 pakkeforløp for kreft og tilhørende pasientinformasjon:

Pakkeforløp

Pasientinformasjon​ 

Akutt leukemi

Akutt leukemi

Kreft hos barn

Kreft hos barn

​Blærekreft

​Blærekreft

Brystkreft

Brystkreft

Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft

Diagnostisk pakkeforløp

Diagnostisk pakkeforløp

Eggstokkreft

Eggstokkreft

Føflekkreft

Føflekkreft

Galleveiskreft

Galleveiskreft

Hjernekreft

Hjernekreft

Hode-halskreft

Hode-halskreft

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi

Primær leverkreft

Primær leverkreft

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft

Livmorkreft

Livmorkreft

Lungekreft

​​Lungekreft

Lymfom

Lymfom
Metastaser Metastaser
Myelomatose Myelomatose
Nevroendokrine svulster Nevroendokrine svulster

Nyrekreft

Nyrekreft
Peniskreft Peniskreft

Prostatakreft

Prostatakreft
Sarkom Sarkom

Cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft)

Cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft)

​Kreft i spiserør og magesekk

Kreft i spiserør og magesekk

Testikkelkreft

Testikkelkreft​

​Tykk- og endetarmskreft

Tykk- ​og endetarmskreft

Diagnoseveiledere - fastlegens rolle

Se alle 31 diagnoseveiledere for fastleger.

Fastlegen skal som før henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Det nye er at når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et pakkeforløp for kreft.

I diagnoseveilederne beskrives blant annet hva som gir mistanke om kreft, og hva som er «filterfunksjon»​, altså hvilke undersøkelser som skal gjennomføres før man henviser til et pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.

Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp kan pasienten få en generell pasientinformasjonsbrosjyre om pakkeforløp for kreft (PDF)

Alle diagnoseveiledere ble i 2015 sendt fra Helsedirektoratet til landets fastleger sammen med  et informasjonsskriv til fastlegene (PDF).

Kodeveiledere - Pakkeforløp for kreft

Kodeveilederorganspesifikk-kreft_2017.pdf

Kodeveileder - Diagnostisk pakkeforløp (PDF) 

Kodeveileder - Metastaser (PDF)

Ofte stilte spørsmål om koding (PDF)

Forløpskoordinator i pakkeforløp for kreft

Et viktig tiltak i Pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet, samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

På nettsidene til sykehusene skal det ligge informasjon om regional og lokal organisering og opplysninger om forløpskoordinatorer med telefonnummer og telefontider. 

Implementering av pakkeforløp for kreft

I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft med tilhørende diagnoseveiledere for fastlegene og pasientinformasjon implementert i helsetjenesten. Det er utarbeidet en egen Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for kreft. I denne er det nærmere beskrevet hvilke nasjonale og regionale implementeringstiltak som er gjennomført i 2015.

Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning.

Tidspunkter for implementering av pakkeforløp i helsetjenesten

1. januar 2015: Brystkreft, Lungekreft, Tykk- og endetarmskreft og Prostatakreft.

1. mai 2015: Kreft i spiserør og magesekk, Testikkelkreft, Blærekreft, Nyrekreft, Livmorhalskreft, Livmorkreft, Eggstokkreft, Hode-halskreft, Lymfom og Diagnostisk pakkeforløp.

1. september 2015: Primær leverkreft, Galleveiskreft, Skjoldbruskkjertelkreft, Kreft hos barn, Hjernekreft, Metastaser med ukjent utgangspunkt, Nevroendokrine svulster, Føflekkreft, Peniskreft, Bukspyttkjertelkreft, Myelomatose, Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi, Kronisk ​lymfatisk leukemi og for Sarkom.

Alle pakkeforløpene, diagnoseveilederne og pasientinformasjonsskrivene ble sendt i elektroniske utgaver til sykehusene.

Revisjonsarbeid

1.september 2016: ikrafttredelse av reviderte utgaver av samtlige pakkeforløp med tilhørende diagnoseveiledere, pasientbrosjyrer og kodeveiledere.

Hovedtrekk i revisjonsarbeidet

For å tydeliggjøre fremstillingen av Pakkeforløp for kreft er det gjort tekstlige endringer i pakkeforløpsbeskrivelser og kodeveiledere.

I tillegg er følgende større endringer gjort:

  • Klinisk beslutning er definert tydeligere for bruk av kode AxxCK: Påvist organspesifikk kreft og behandling besluttet. I noen av pakkeforløpene kreves ikke patologibekreftelse for å sette denne koden. Disse har følgende tekst: Påvist organspesifikk kreft eller overveiende sannsynlig organspesifikk kreft. Det er utarbeidet en oversikt over hvilke pakkeforløp dette gjelder for (PDF).
  • Kode for biopsi er tatt ut
  • En kode for klinisk beslutning er tatt bort både i Diagnostisk pakkeforløp og i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt
  • Normert forløpstid for pasienter med prostatakreft som kodes med «Overvåking uten behandling» er definert
  • Flytskjemaene for de organspesifikke pakkeforløpene er forenklet. Detaljene står fortsatt i teksten
  • Diagnoseveilederne er forkortet, og det er gjort mindre endringer i pasientinformasjonen
  • Det er nå kun en utgave av kodeveileder for organspesifikk kreft, Diagnostisk pakkeforløp og Metastaser med ukjent utgangspunkt

 

 

Sist faglig oppdatert: 24. mars 2017