Nasjonal kreftstrategi 2018–2022 Leve med kreft skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Denne strategien er en videreføring og en oppdatering av Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 – Sammen mot kreft.

 

 

Pakkeforløp for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreftPakkeforløp for kreft28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene ble etablert i 2015. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft. 503Artikkel
Nasjonale handlingsprogrammer for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/nasjonale-handlingsprogrammer-for-kreftNasjonale handlingsprogrammer for kreftDe nasjonale handlingsprogrammene for kreft inneholder anbefalinger om diagnostikk, utredning og behandling.206Artikkel
Screening for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/screening-for-kreftScreening for kreft​Det er i dag to nasjonale screeningprogram for kreft: screening for brystkreft (alle kvinner 50-69 år) og screening for livmorhalskreft (alle kvinner 25-69 år). I tillegg pågår et pilotprosjekt for tarmkreftscreening.635Artikkel
Fastlegens rolle ved krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreftFastlegens rolle ved kreftFastlegene har en viktig rolle i forebygging, utredning, diagnostikk av kreftsykdom og når det gjelder oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, både underveis i behandlingsforløpet og i etterkant. 8406Artikkel
Fysioterapi ved krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreftFysioterapi ved kreft​​​​​​​​Fysioterapi som del av behandling og rehabilitering av kreftpasienter er aktuelt i ulike faser og ved ulike kreftdiagnoser. Fysioterapi til kreftpasienter kan gis både i kommunehelsetjenesten, i sykehus og i rehabiliteringsinstitusjoner. ​7261Artikkel
Kreftkirurgi i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kreftkirurgi-i-norgeKreftkirurgi i Norge8065Publikasjonsside
Seneffekter etter krefthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/seneffekter-etter-kreftSeneffekter etter kreft7469Publikasjonsside

Sist faglig oppdatert: 6. februar 2019