For å nå målene i Sammen mot kreft - Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 (regjeringen.no) har Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017

 

 

Pakkeforløp for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreftPakkeforløp for kreft28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene ble etablert i 2015. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft. 503Artikkel
Nasjonale handlingsprogrammer for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/nasjonale-handlingsprogrammer-for-kreftNasjonale handlingsprogrammer for kreftDe nasjonale handlingsprogrammene for kreft inneholder anbefalinger om diagnostikk, utredning og behandling.206Artikkel
Screening for krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/screening-for-kreftScreening for kreft​Det er i dag to nasjonale screeningprogram for kreft: screening for brystkreft (alle kvinner 50-69 år) og screening for livmorhalskreft (alle kvinner 25-69 år). I tillegg pågår et pilotprosjekt for tarmkreftscreening.635Artikkel
Fysioterapi ved krefthttps://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreftFysioterapi ved kreft​​​​​​​​Fysioterapi som del av behandling og rehabilitering av kreftpasienter er aktuelt i ulike faser og ved ulike kreftdiagnoser. Fysioterapi til kreftpasienter kan gis både i kommunehelsetjenesten, i sykehus og i rehabiliteringsinstitusjoner. ​7261Artikkel
Kreftkirurgi i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kreftkirurgi-i-norgeKreftkirurgi i Norge8065Publikasjonsside
Seneffekter etter krefthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/seneffekter-etter-kreftSeneffekter etter kreft7469Publikasjonsside

Sist faglig oppdatert: 8. mai 2018