28. SEPTEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10–15

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet vil på seminaret overrekke sine anbefalinger til Helsedirektoratet. Fagekspertene i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet vil sammen med noen eksterne innledere presentere konkrete innsatser for å fremme fysisk aktivitet når det gjelder arenaen by- og tettstedsutvikling, skole, helse- og sosialtjeneste og friluftsliv.

Målgruppe

Relevante departement og direktorater, helseforetak, utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, fylkesmenn, kommuner, og frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå.

Program

Registrering fra kl. 09.30.

​​​Streaming

Arrangementet vil bli live-streamet i sin helhet på Helsedirektoratets Facebookside​, og tilgjengeliggjort i opptak i etterkant av arrangementet. 

Fullstendig program (PDF)

  • Overrekkelse av fagrådets anbefalinger til Helsedirektoratet. Henning Hoff Wikborg, daglig leder DNT Oslo og Omegn
  • Hvorfor anbefales det at vi må sitte mindre og være mer fysisk aktive? Ulrik Wisløff, professor NTNU
  • Hva er viktig for by- og tettstedsutvikling? Hva anbefaler fagrådet? Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høgskolen Kristiania
  • Eksempel by- og tettstedsutvikling. Kine Halvorsen Thoren, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Hvorfor økt fysisk aktivitet i skolen og hva anbefaler fagrådet? Geir Kåre Resaland, førsteamanuensis Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Erfaringer fra Trudvang skole. Bjarte Ramstad, rektor Trudvang skole
  • Trening som medisin. Inger-Lise Aamot, faglig leder Nasjonal kompetansetjeneste trening som medisin ved St. Olavs Hospital og NTNU
  • Hva anbefaler fagrådet for helse- og sosialtjenesten? Anne Karen Jenum professor, Universitetet i Oslo
  • Økt friluftsaktivitet ved bedre samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene. Henning Hoff Wikborg, daglig leder DNT Oslo og Omegn
  • Hvor går friluftslivet? Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv

Påmelding og praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Det serveres lunsj.
Begrenset antall plasser, og det er fulltegnet.

Spørsmål om seminaret kan sendes til nasjonaltradfysiskaktivitet@helsedir.no.

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet har som oppgave å gi faglige råd om helsemessige konsekvenser av fysisk aktivitet og stillesitting, samt strategier og tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Leder av rådet er advokat Henning Hoff Wikborg og professor Jorunn Lægdheim Helbostad er nestleder. Rådet er oppnevnt av Helsedirektoratet for perioden 2015–2017.

Helsedirektoratet har sekretariatsfunksjon for Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og organiserer seminaret.

Påmeldingen er stengt, seminaret er fullt.