1.-2. NOVEMBER

The Qube, Clarion hotel & congress, Gardermoen

 

Blant høydepunktene er:

  • 22 dager med vår Solveig. Lykken, sorgen og helsevesenets håndtering av feil
  • Hva kan vi lære av uønskede hendelser – og hvordan?
  • Tavlemøter – hvorfor og hvordan bruke dem?
  • Tenke det, ville det, men gjøre det? Brukermedvirkning på sykehjem
  • Tvang i psykisk helsevern: Status og veien videre
  • Kræsjkurs i måling
  • Arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur
  • Forstå meg rett – kommunikasjon om og med pasienter

Målgruppe for konferansen:

 Alle som jobber i helsevesenet.

Bakgrunn for konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen 2017 er en sammenslåing av den tidligere Pasientsikkerhetskonferansen og pasientsikkerhetsprogrammets Forbedringssamling. Konferansen arrangeres av pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" og Meldeordningen i Helsedirektoratet. Vi har plenumsforedrag med innledere fra USA, Nord-Irland og London og du kan velge mellom hele 16 spennende parallellsesjoner.

Påmeldingsfrist: 30. september