6. JUNI

OBS! Nytt sted: Høyres hus, Stortingsgata 20, Oslo

Kl. 9–13 (registrering fra 8.15)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg er blitt oppdatert og vil erstatte retningslinjene fra 2005. Retningslinjen har betydelig færre anbefalinger enn tidligere, og den legger større fokus på levevanene hos den gravide.

Retningslinjenes viktigste endringer gjennomgås på seminaret. Det blir også innlegg av jordmødre og leger fra kommuner og spesialisthelsetjenesten. Deres erfaringer vil være nyttige med tanke på retninglinjens anbefalinger.

Påmelding og praktisk

OBS! Nytt sted: Høyres hus, Stortingsgate 20, Oslo. Arrangementet er flyttet fra Helsedirektoratet til større lokaler på grunn av stor interesse.

Det er ingen seminaravgift.

Påmelding (questback.com)

Seminaret vil bli overført direkte på Helsedirektoratets YouTube- og Facebook-side. Videoene vil være tilgjengelig også etter at sendingen er over.

Målgruppe

Seminaret er rettet mot:

 • helsepersonell i svangerskapsomsorgen
 • kompetanse- og utdanningsinstitusjoner
 • kommuner, fylkeskommuner og andre organisasjoner 

Program

8.15 Registrering

9.00 Åpning
Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

9.15 God svangerskapsomsorg

 • Forventninger hos gravide
 • God svangerskapsomsorg sett fra helsepersonellets ståsted
  Ståle Sagabråten, fastlege, Norsk forening for allmennmedisin
 • Forventninger og samarbeid sett fra spesialisthelsetjenestens ståsted
  Zarko Novakovic, seksjonsoverlege VVH Bærum sykehus

10.00 Revidert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen presenteres av Helsedirektoratet

 • Hva er endret i retningslinjen og hva vil det innebære for tjenesten?
  Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør
 • Ernæring for gravide
  Gry Hay, seniorrådgiver, PhD
 • Verktøy og samarbeid
  Hege-Maria Aas, seniorrådgiver, jordmor
 • Glukosebelastningstest for å stille diagnosen svangerskapsdiabetes
  Ingvild F. Meyer seniorrådgiver, dr. med.

Spørsmål og diskusjon

11.30 Kaffe/te og enkel servering (wrap/focaccia)

12.00 Erfaringer fra helsestasjoner i Oslo, Finnmark og Rogaland

 • Å møte gravide i en bydel med stort mangfold
  Torill Wenche Sirevåg Vik, Grorud, Oslo
 • Hvilken rolle har partneren og hvordan spørre om vold?
  Outi Gunnari, jordmor, Vadsø
 • Tidlig samtale om levevaner
  Elin Barane Helland, jordmor, Time

Spørsmål og diskusjon        

13.00 Avslutning

Kontakt

Kontaktperson: Marianne Virtanen

Påmeldingsfrist: 30. mai