12. SEPTEMBER

 

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Lanseringen vil bli strømmet direkte på Facebook og vår YouTube-kanal

Streamingen av konferansen starter klokken 10.00. 

Program for konferansen (PDF)

Informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus