16. DESEMBER

Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo

Kl. 09.00-16.00

Video og presentasjoner fra konferansen

Last ned presentasjoner fra Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere (ZIP)

Program

Se programmet for fagkonferansen (PDF)

Om konferansen

Norge opplever som resten av Europe stor tilstrømning av asylsøkere. UDI anslår at med dagens migrasjonstall kan det bli behov for 100 000 plasser i asylmottak i Norge i 2016.  Situasjonen har stor politiske oppmerksomhet og krever godt og koordinert innsatsarbeid både på kort og lang sikt. Det er i kommuner og helseforetak det viktigste arbeidet foregår. Helsemessig er utfordringen særlig knyttet til smittsomme sykdommer og de psykososiale utfordringene.

Smittevernlegene, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er viktige bidragsytere til konferansen.

Det søkes om godkjenning av kurset fra Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Norsk psykologforening.

Konferansens målgrupper er: smittevernleger, kommuneleger, kommunepsykologer, ledere/helsepersonell i relevante sykehusavdelinger, fagdirektører i RHF/HF, ledelse i kommune, ansatte i fylkesmennenes helseavdeling, ledere/helsepersonell som arbeider med psykososial oppfølging i kommune, ansatte i relevante kompetansesentre, relevante frivillige og bruker- og interesseorganisasjoner.