17.-18. OKTOBER

Kleivstua, 45 km fra Oslo. www.kleivstua.no

kl 09:00 - 17:00

​Om kurset

Kurset er for ledere i helsevesenet og erfarne klinikere. Målet er å gi deg konkrete verktøy i kommunikasjon for de få, men alvorlige, situasjonene der en plutselig står midt oppe i det; uventet dødsfall, feilmedisinering, rene sykehustabber, alvorlige uønskede hendelser, personalsaker og andre krevende situasjoner. Jo bedre du håndterer pasienten, de pårørende og de ansatte, jo kortere er veien mot forsoning og mestring. Saker som ender i klagesaker, og til tider i helseskadelige prosesser i media eller rettssystemet, har ofte det fellestrekk at ledelsen manglet slike verktøy da skaden var et faktum.

Helsedirektoratet arrangerer kurset i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Som trenere bruker vi Somsagt AS, et selskap utspunnet fra kommunikasjonsforskningen ved Universitetet i Oslo og AHUS. Kursholderne er Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer, og Trond Arne Mjaaland, psykolog, begge med doktorgrader i pasientkommunikasjon og begge med mange års erfaring i å tilrettelegge trening for leger og ledere i helsevesenet.

Program

Kursinformasjon

Kursavgift NOK 7300. I tillegg kommer bevertning og 1 overnatting NOK 3500.

Kursplasser fordeles utfra egnet sammensetning av deltagere. Antall plasser: 16