7. NOVEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Storo, Oslo

Kl. 9–16

Presentasjoner og strømming

Presentasjonene kan lastes ned her (ZIP, 21 MB).

Konferansen ble strømmet på Helsedirektoratets youtube-kanal:

Bakgrunn

For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en konferanse med fokus på faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse. Konferansen er et forsøk på å etablere en felles arena for formidling av kunnskap om de ulike faktorene, hva de kan bety for helse og miljø, og hvordan de kan forebygges eller reduseres ved bruk av virkemidler i regelverket og med eksempler fra praksis i kommunene.

Målgruppe

Personell som arbeider med miljø og helse i kommunene, fylkeskommunene, hos fylkesmennene og hos andre aktuelle fagmiljøer (miljøingeniører/-rådgivere., planleggere, leger, jurister, folkehelserådgivere, m.fl.).

Tema og program  

Samarbeid for bedre miljø og god helse

09.00
Registrering, kaffe

09.30
Åpning ved ledelsen i Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

10.00
Luftforurensning

 • Luftforurensning i Norge – hva snakker vi om? v/Marit Låg, Folkehelseinstituttet
 • Samarbeid om bedre informasjon og varsling, nytt beregningsverktøy, v/Isabella Kasin, Miljødirektoratet
 • Eksempel fra Oslo kommune v/Susanne Lützenkirchen, bymiljøetaten
 • Samarbeid om tiltaksutredning på tvers av kommunegrensene i Nedre Glomma, v/Reidun Ottesen, Fredrikstad kommune, plan og miljø

11.00
Pause

11.20
Støy

 • Oppdatert kunnskap om miljøstøy og konsekvenser for helse, trivsel og læring, v/Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet
 • T-1442 - Retningslinjer og veiledning, v/Kaisa Gjertsen, Miljødirektoratet
 • Hvordan ivareta støyhensyn i arealplanlegging?  v/Merete Gynnild, Fylkesmannen i Trøndelag

12.30
Lunsj m/mingling

13.15
Avfall/grunnforurensning

 • Oversikt og problembeskrivelse v/Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet
 • Deponigass i boliger, risiko ved bygging på nedlagte avfallsdeponier, v/Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet
 • Miljømyndighetenes bruk av innsigelse som sikkerhetsventil for å hindre helse- og miljøskader, v/Steinulf Hoel, Miljødirektoratet
 • Hva kan vi lære av Brånåsensaken? v/representanter for Skedsmo kommune

14.30
Pause

14.45
Miljøgifter og andre utfordringer

 • Miljøgifter og forurensning – en undervurdert årsak til utvikling og forverring av sykdom? v/Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet
 • Når er miljøgifter relevant for kommunene?, v/Heidi Morka, Miljødirektoratet   
 • Gummigranulat – helsefare og/eller miljøtrussel? Ny forskrift. v/Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

15.45
Oppsummering/veien videre

16.00
Avslutning

Program og informasjon om konferansen (PDF)

Påmelding

Ingen deltakeravgift.

Påmelding (berg-hansen.no)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Praktisk informasjon

Hvordan komme seg enklest til Vitaminveien 4 (fra Oslo S/Jernbanetorget):

 • T-bane nr 5 Ringen
 • Buss nr 30 Nydalen
 • Trikk nr 11 og 12 Kjelsås/Grefsen

Plassering på kart: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo.

Husk legitimasjon ved ankomst.

Kontakt

Kontaktpersoner hos arrangørene:

Miljødirektoratet: Stian Bergeland

Folkehelseinstituttet: Toril Attramadal

Helsedirektoratet: Finn Martinsen

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018