7. NOVEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Storo, Oslo

Kl. 9–16

​For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en konferanse med fokus på faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse. Konferansen er et forsøk på å etablere en felles arena for formidling av kunnskap om de ulike faktorene, hva de kan bety for helse og miljø, og hvordan de kan forebygges eller reduseres ved bruk av virkemidler i regelverket og med eksempler fra praksis i kommunene.

Tema og program  

Konferansen vil omfatte fire hovedtemaer som på ulike måter representerer utfordringer for lokale myndigheter:

  • luftforurensning, bl.a. nytt verktøy for registrering og varsling av luftkvalitet, nye luftkvalitetskriterier
  • støy i arealplanlegging, nye retningslinjer basert på dokumenterte helsekonsekvenser
  • avfall/grunnforurensning, bl.a. risiko ved bygging på nedlagte avfallsdeponier
  • miljøgifter og plast, bruk og misbruk på uteområder (idrettsanlegg, skole- og barnehageområder, mv.)

Konferanseprogram er under utarbeiding.

Målgruppe

Personell som arbeider med miljø og miljørettet helsevern i kommunene, fylkeskommunene og hos fylkesmennene (miljøingeniører/-rådgivere., planleggere, leger, jurister, folkehelserådgivere, m.fl.).

Påmelding

Ingen deltakeravgift.

Påmelding (berg-hansen.no)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Kontakt

Kontaktpersoner hos arrangørene:

Miljødirektoratet: Stian Bergeland

Folkehelseinstituttet: Toril Attramadal

Helsedirektoratet: Finn Martinsen

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018