13. SEPTEMBER

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

09.00-16.00

​Påmelding

Påmelding til konferansen

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj. Utgifter til reise og eventuell overnatting dekkes av deltakerne.

Påmeldingsfrist: fredag 18. august.

Program

09.00: Registrering
10.00: Åpning, assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk, Helsedirektoratet
10.25: Kunnskapsbasert praksis, seniorrådgiver Ingunn Holden Bergh, Folkehelseinstituttet
10.40: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet
11.00: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, seniorrådgiver Gry Hay, Helsedirektoratet
11.20: Vold og overgrep, Solveig Ude, helsesøster og årets Osloborger 2016
11.40: Lunsj
12.40: Faglig forsvarlighet, direktør Jan Fredrik Andersen, Statens helsetilsyn
13.15: Virksomhetsstyring, seniorrådgiver Jorunn Lervik, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
13.35: Implementering i praksis, ledende helsesøster Nina Jensen Mjøen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Oppdal kommune
14.00: Samarbeid med skolen, seniorrådgiver Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet
14.15: Erfaringer fra samarbeid skole og skolehelsetjeneste, rektor Mette Edvardsen, Mørkvedmarka skole, Bodø kommune
15.00: Pause
15.15: Helsefremmende og forebyggende arbeid, avdelingsdirektør Knut Inge klepp, Områdedirektør for Området psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet   
15.35: Brukernes stemme, Vilde adolfsen, Leder i landsforeningen for barnevernsbarn
15. 55: Avslutning og vel hjem, avd. direktør Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet

Om konferansen

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten tydeliggjør styring og ledelse, og myndighetenes føringer for innholdet i tjenestene. Forankring av retningslinjen i kommunenes planer er vesentlig for å sikre et faglig forsvarlig og best mulig tilbud til barn, unge og deres foreldre.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring skal bidra til best mulig ernæring for friske barn i hele første leveår. Retningslinjen gir råd om amming, bruk av morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde.

 

skriv ut del på facebook del på twitter