13. SEPTEMBER

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

09.00-16.00

​Påmelding

Påmelding til konferansen

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj. Utgifter til reise og eventuell overnatting dekkes av deltakerne.

Påmeldingsfrist: fredag 18. august. Arrangementet strømmes på Helsedirektoratets Facebook-side.

Program

09.00: Registrering
10.00: Musikalsk innslag, Smith & Smule, Velkommen, Olav Valen Slåttebrekk, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet, Praktisk informasjon, ordstyrer Ellen Margrethe Carlsen, Direktør for avdeling barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet
10.25: Kunnskapsbasert praksis, Ingunn Holden Bergh, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet (tidl. arbeidsgruppeleder)
10.40: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Astrid H. Kvalnes, prosjektleder, Helsedirektoratet
11.00: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, Gry Hay, prosjektleder, Helsedirektoratet
11.20: Vold og overgrep, Solveig Ude, helsesøster og årets osloborger 2016
11.40: Lunsj
12.40: Faglig forsvarlighet, Jan Fredrik Andersen, direktør, Statens helsetilsyn
13.15: Virksomhetsstyring, Jorunn Lervik, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (tidl. arbeidsgruppeleder)
13.35: Implementering i praksis, Nina Jensen Mjøen, ledende helsesøster, helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oppdal kommune
14.00: Samarbeid med skolen, Kristine Hartvedt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
14.15: Erfaringer fra samarbeid skole og skolehelsetjeneste, Mette Edvardsen, rektor  ved Mørkvedmarka skole, Bodø kommune
15.00: Pause
15.15: Helsefremmende og forebyggende arbeid, Knut Inge Klepp, områdedirektør for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
15.35: Brukernes stemme, Camilla Lyngen, styreleder i Unge funksjonshemmede, Øystein Kolstad Kvalø, leder av ungdomsorganisasjonen Press og Camilla Amundsen, mor, ammehjelper og administrator for Ammehjelpens Facebook-gruppe
15. 55: Avslutning og vel hjem, Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Om konferansen

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten tydeliggjør styring og ledelse, og myndighetenes føringer for innholdet i tjenestene. Forankring av retningslinjen i kommunenes planer er vesentlig for å sikre et faglig forsvarlig og best mulig tilbud til barn, unge og deres foreldre.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring skal bidra til best mulig ernæring for friske barn i hele første leveår. Retningslinjen gir råd om amming, bruk av morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde.