8.-9. OKTOBER

Gardermoen, Comfort Hotel Runway

09.00 - 15:30

​Utdanning av kursledere i KiB ved frisklivssentralene er en del av Helsedirektoratets satsning på å styrke frisklivssentralenes tilbud innen psykisk helse.

Om kurset – målgruppe

Målgruppen for KiB er personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). Kurslederopplæringen i KiB er derfor bare for frisklivsansatte som allerede har gjennomført kurslederutdanning i KiD.

Praktisk informasjon

Helsedirektoratet dekker utgifter til kurs og overnatting fra mandag til tirsdag. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise.

Man bør være to personer sammen om å holde KiB-kurs. Personer som jobber med psykisk helsearbeid i andre kommunale tjenester, kan også søke om deltakelse på kurslederopplæringen. Det må da dokumenteres at kommunen og frisklivssentralen samarbeider om å tilby KiB lokalt.

Les mer om kurset hos fagakademiet.no.

Søknad

Søknad sendes til sigrid.skattebo@helsedir.no innen onsdag 1. september. Det er et begrenset antall plasser.

Søknaden bør inneholde:

  • navn på frisklivssentralen, navn på deltakere, kontaktinformasjon
  • årstall for når kurslederutdanning i KiD ble gjennomført
  • kort beskrivelse av hvorfor man ønsker å starte opp med KiB
  • konkret plan for når første kurs skal gjennomføres, godkjent av øverste leder (leder ved frisklivssentralen eller leder i kommunen)

Behandling av søknader

Bare søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert. Helsedirektoratet vil foreta en utvelgelse på bakgrunn av søknadskriterier og geografisk spredning.

Utvalgte frisklivssentraler vil få svar per e-post innen 1. oktober.
Søknadsfrist onsdag 1. september 2018