23.-24. MAI

Helsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo

 

​Om kurset

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt – eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Målgruppe: Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialist og i kommune, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Program og påmelding

Se program (PDF)

Meld deg på kurset (questback.com)
Kursavgift 3300,-

Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffe begge dager.

Ingen påmeldingsfrist, men det er begrenset med plasser.
Påmelding er bindende, og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurset, er det mulig å sende en stedfortreder.

Kursinstruktører

  • Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold. Har ansvar for håndtering av uønskede hendelser samt gjennomføring av hendelsesanalyser i psykisk helsevern.
  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut og tar master i statsvitenskap.
  • Oddrunn Burheim, spesialrådgiver, Sykehuset i Vestfold. Utdannet psykiatrisk sykepleier og har master i selvmordsforebygging.
  • Kursansvarlig: Øystein Flesland, seniorrådgiver dr. med, Helsedirektoratet