27.-28. MARS

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

 

Om kurset

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt – eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

 

Målgruppe

Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

 

Program og påmelding

 Se programmet her.

Påmelding til kurset

Kursavgift 3300,-

Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffe begge dager. 

Ingen påmeldingsfrist, men det er et begrenset antall plasser.

Påmelding er bindende, og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurs, er det mulig å sende en stedfortreder.

 

Kursinstruktører

  • Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold. Har ansvar for håndtering av uønskede hendelser samt gjennomføring av hendelsesanalyser i psykisk helsevern.
  •  Per Otto Svendsby, rådgiver og jurist, Haukeland Universitetssjukehus. Har mangeårig erfaring med gjennomføring av hendelsesanalyser og med håndtering og læring av uønskede hendelser.
  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse.

     

Kursansvarlig: Anne-Grete Skjellanger, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Kontakt

Spørsmål kan rettes til: Wenche Pedersen Patrono, Helsedirektoratet